מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

מס׳ תוצאות
55
תכנית ארצית לשילוב בעבודה
תאריך ההחלטה
13/05/2013

תכנית ארצית לשילוב בעבודה

הממשלה ה-33
החלטה 148
לא יושם
חלוקה מחדש של ההכנסות מארנונה בנגב
תאריך ההחלטה
30/12/2014

חלוקה מחדש של ההכנסות מארנונה בנגב

הממשלה ה-33
מיושם חלקית
ייצוג הולם לערבים
תאריך ההחלטה
11/11/2007

ייצוג הולם לערבים

הממשלה ה-31
החלטה 2579
מיושם חלקית
קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס' 2
תאריך ההחלטה
08/06/2014

קידום נשים בשירות המדינה - דוח מס' 2

הממשלה ה-33
החלטה 1697
יושם
יישום החלטות הממשלה בנושא מעונות יום
תאריך ההחלטה
01/08/2012

יישום החלטות הממשלה בנושא מעונות יום

הממשלה ה-33
החלטה 4088
לא יושם
תכנית למניעת זיהום אוויר בישראל
תאריך ההחלטה
25/08/2013

תכנית למניעת זיהום אוויר בישראל

הממשלה ה-33
החלטה 707
מיושם חלקית
העסקה ישירה במגזר הציבורי
תאריך ההחלטה
20/07/2015

העסקה ישירה במגזר הציבורי

הממשלה ה-34
החלטה מסמך הבנות בין ההסתדרות למשרד האוצר
מיושם חלקית
תשלומי הורים
תאריך ההחלטה
01/08/2012

תשלומי הורים

הממשלה ה-32
החלטה 4088
לא יושם
החלטת הממשלה לאיחוד וצמצם משרדי הממשלה לצורך הגברת המשילות
תאריך ההחלטה
02/04/2017

החלטת הממשלה לאיחוד וצמצם משרדי הממשלה לצורך הגברת המשילות

הממשלה ה-משרד ראש הממשלה
החלטה 1887
מיושם חלקית
העלאת קהילת הפלשמורה לישראל
תאריך ההחלטה
15/11/2015

העלאת קהילת הפלשמורה לישראל

הממשלה ה-34
החלטה 716
מיושם חלקית
פרשת ילדי תימן
תאריך ההחלטה
28/12/2016

פרשת ילדי תימן

הממשלה ה-34
החלטה 2040
יושם
תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016
תאריך ההחלטה
09/11/2011

תוכנית חומש לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב 2012-2016

הממשלה ה-32
החלטה 3708
מיושם חלקית
1 2 3 4 5