דבר המייסד

יצחק נזריאן נפטר ביום ד', ראש חודש אלול, 23 לאוגוסט 2017, מוקף בבני משפחה וחברים. המרכז להעצמת האזרח, אותו יסד במטרה ליצור עתיד טוב יותר למען מדינת ישראל ואזרחיה, ימשיך לפעול לאור חזונו, המובא כאן במילותיו:

בשנת 1948 היתה לי הזכות להילחם במלחמת העצמאות. היה זה אחד הרגעים החשובים והמעצבים של חיי, להיות חלק מההקמה של מדינת ישראל.

כתומך נלהב וגאה של מדינת ישראל, הקמתי בשנת 2003 את המרכז הישראלי להעצמת האזרח (ע"ר). המרכז הוא ארגון א-מפלגתי שמטרתו להבטיח עתיד טוב יותר למדינתנו.

אנו התברכנו במדינה שמובילה בתחומים רבים כגון טכנולוגיה, רפואה ואומנות. עדות חיה לכך היא כלכלתינו המשגשגת. כמו כן, אנו גאים בכך שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. יחד עם זאת עלינו להביא לידי ביטוי את הזכויות והחובות האזרחיות בחברה דמוקרטית, ובכללם היכולת של אזרחי המדינה לממש את כוח ההצבעה וההשפעה בקרב מקבלי ההחלטות.

דמוקרטיה אינה רק אמצעי פוליטי, אלא ,קיומו של  ממשל יציב ומתפקד המגן על זכויות האזרחים ומקדם את רווחתם. על מנת ליישם את עקרונות הדמוקרטיה באופן הטוב ביותר, יש צורך במנהיגים אמיצים בעלי חזון, הנושאים באחריותיות כלפי בוחריהם ומשקיעים את מיטב מרצם ועבודתם לטובת המדינה, ולא פחות מכך במערכות שלטוניות איכותיות ומקצועיות.

המרכז הישראלי להעצמת האזרח מקדיש את מאמציו להגשים חזון זה , תוך מחוייבות להעניק לדורות הבאים את הכלים והתשתית להמשיך ולקדם את חוסנה ועתידה של מדינת ישראל.

לאורך השנים התגברה מדינת ישראל על אתגרים רבים. העם היהודי שרד בזכות רוחו וחוסנו. תכונות אלה, אהבת המולדת, מורשת ישראל וערכנו המוסריים, כל אלה מהווים את ערכי היסוד של החברה הישראלית.

 

כדי להגן על ערכים אלה ולהבטיח את עתידה של מדינת ישראל ורווחתה, אנו מחוייבים להשרישם עוד היום ולהבטיח את השארותה של החברה בישראל חזקה ויציבה.

 

זו היתה ותמשיך להיות מורשתו של המרכז הישראלי להעצמת האזרח.

הרשמה לניוזלטר