מהו מוניטור?

"המוניטור" הינו מיזם אזרחי-ציבורי של המרכז להעצמת האזרח, המבצע מעקב וניטור אחר יישום החלטות ציבוריות. המוניטור נועד לייצר תשתית ידע רחבה, אמפירית ואינטגרטיבית אודות הליכי יישום מדיניות במגזר הציבורי. מטרתו של המוניטור היא לסייע בטיוב תהליכי ביצוע מדיניות באמצעות מעקב ובקרה אזרחית, ולהעמיד כלי עבודה אפקטיבי לשיפור ביצועים, הן עבור מקבלי החלטות והן עבור הדרגים המבצעים. עוד משמש המוניטור כפלטפורמה להגברת העיסוק הציבורי, התקשורתי והפוליטי בהיבטי הביצוע של החלטות ציבוריות, ולחיזוק היכולות והמעורבות האזרחית של ארגונים, קבוצות ופרטים בחברה הישראלית.

לפרטים נוספים אודות פרויקט המוניטור, לחץ כאן

 

לקרוא עוד על אופן עבודת המוניטור, בחירת הנושאים לדו"חות, מתודולוגיית עבודה וכו'- לחץ כאן

מס׳ תוצאות
151
בחינת יישום המלצות וועדת טרכנטנברג 2023
תאריך פרסום
20/04/2023

בחינת יישום המלצות וועדת טרכנטנברג 2023

מיושם חלקית
הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית
תאריך פרסום
16/04/2023

הרפורמה להגברת התחרות במערכת הבנקאית

הממשלה ה-36
החלטה 4462
מיושם חלקית
יישום הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה
תאריך פרסום
01/09/2022

יישום הרפורמה בהון האנושי בשירות המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 481
מיושם חלקית
הסדרי רוטציות ותקופות כהונה בשירות המדינה
תאריך פרסום
03/07/2022

הסדרי רוטציות ותקופות כהונה בשירות המדינה

הממשלה ה-33
החלטה 2464
מיושם חלקית
יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות דוח מעקב פברואר 2022
תאריך פרסום
15/03/2022

יישום המלצות הצוות הבין-משרדי לצמצום צריכת הזנות דוח מעקב פברואר 2022

הממשלה ה-34
החלטה 4462
מיושם חלקית
קידום ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה דוח מעקב מרץ 2022
תאריך פרסום
08/03/2022

קידום ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה דוח מעקב מרץ 2022

הממשלה ה-34
החלטה 454
מיושם חלקית
הגדלת היצע מקומות הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר
תאריך פרסום
03/03/2022

הגדלת היצע מקומות הכליאה ומרחב המחיה בבתי הסוהר

הממשלה ה-35
החלטה 291
מיושם חלקית
שילוב יעדי הפיתוח של האו״ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה
תאריך פרסום
03/03/2022

שילוב יעדי הפיתוח של האו״ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה

הממשלה ה-34
החלטה 4631
מיושם חלקית
1 2 3