יישום רפורמת נפש אחת בתחום הטיפול בנכי צה"ל ומערכת הביטחון

תקציר

בתחילת ינואר ,2024 כשלושה חודשים מתחילת מלחמת "חרבות ברזל", בוצעה במשרד הביטחון הערכה אודות מספר החיילים שיוכרו באגף השיקום כנכי צה"ל. התחזית המטלטלת וחסרת התקדים עומדת על כ-12,500 בני אדם, בעוד שעד אוקטובר 2023 טופלו באגף השיקום כ-60 אלף נכי צה"ל סה"כ. מחויבות המדינה לנכי משרד הביטחון (להלן: נכי צה"ל) התבססה כבר עם הקמת המדינה. לאורך השנים נעשו ונעשים מאבקים רבים ומתמשכים לשפר את זכויות נכי צה"ל. באפריל 2021 פרצה מחאה כאשר איציק סעידיאן, נכה צה"ל, הצית עצמו במשרדי אגף השיקום בפתח תקווה, זאת בעקבות היעדר טיפול ראוי בנכותו הנפשית (פוסט טראומה) איתה המתמודד עקב שירותו הצבאי. פעולה זו של סעידיאן ביטאה מחאה פוליטית רדיקלית על יחס המדינה לנכי צה"ל. מחאתו של סעידיאן ושל נכי צה"ל נוספים שנרתמו למאבק, הביאה להחלטת ממשלה 981 שמטרתה לשפר את הטיפול בנכי צה"ל ובפרט אלה הסובלים מפוסט טראומה.

הממשלה ביקשה להסדיר בחקיקה את זכויות נכי צהל, לשפרן, לדאוג לשיפור השירות של אגף שיקום והוועדות הרפואיות גם דרך תקנים נוספים, לדאוג להכרה ולטיפול בסימפטומים של פוסט טראומה שכיום אינם זוכים לכך, לתקצב את ארגון הנכים הדואג לנכי צה"ל ועוד.

מה קורה עם זה

ההחלטה התקבלה בחודש מאי 2021ואמורה הייתה להיות מיושמת תוך 3חודשים. כיום, לאחר יותר משנתיים וחצי, נראה כי ההחלטה בוצעה באופן חלקי בלבד ובקצב איטי. ישנן פעולות אשר הושלמו, פעולות אשר יושמו באופן חלקי ופעולות שלא בוצעו כלל.

בדו"ח מוניטור זה נסקרו שמונה עשר סעיפים אופרטיביים בהחלטת הממשלה. מידת היישום עומדת על כ- % 39 בלבד, זאת בנוסף ליישום חלקי של % 22 מהסעיפים. דרך נוספת לבחון את יישום ההחלטה, הינה באמצעות בחינת הביצוע התקציבי – מתוך סך של 1.2 מיליארד ש"ח שהוקצו לרפורמה (ללא התקציב החד פעמי של 300 מלש"ח שאושר), נעשה שימוש רק ב 443 מלש"ח, כ-% 38 בלבד.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
יצוע פעולות מיידיות - תיקון התקנות לעניין תגמול טיפול רפואי - אי כושר. הוראת שעה
משרד הביטחון (שר הביטחון בהתייעצותעם שר האוצר)
מרכיב ההחלטה
עודכנה הוראת שעה שחודשה וצפויה לפוג באוגוסט 2023
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תזכיר חוק — עיגון בחקיקה של זכויות הניתנות כיום מכוח הוראות פנימיות של משרד הביטחון
משרד הביטחון
מרכיב ההחלטה
תיקון 33 המעגן הטבות בתחום הרכב הרפואי והדיור לנכי צה"ל והרחבתן עדיין בהכנה לקריאה שנייה-שלישית. תזכיר שלם טרם פורסם
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תזכיר חוק — הוראת שעה לקביעת תגמול חדש לפי מידת הפגיעה בכושר העבודה עקב הנכות וללא תלות במבחני הכנסה או בשאלה האם הנכה עובד.
משרד הביטחון
מרכיב ההחלטה
עודכנה הוראת שעה שחודשה וצפויה לפוג באוגוסט
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תזכיר חוק - הסדרת חקיקה לסיוע משפטי ללא מבחני הכנסה
משרד הביטחון, משרד המשפטים (משרד הביטחון בסיוע משרד המשפטים, תחת משרד הביטחון
מרכיב ההחלטה
כיום לקבלת סיוע משפטי לצורך ערר על ועדה רפואית יש לעמוד במבחני משרד המשפטים הדורשים מבחן הכנסה. אין סיוע משפטי ויצוג בהגשת תביעה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תזכיר חוק - בחינת מימון והסדרה בחקיקה מימון מתקני ספורט וחברה לנכי צהל
משרד הביטחון
מרכיב ההחלטה
חוק בית הלוחם, לא יושם. קיימת הצעת חוק משנת 2022 שכמו הצעות רבות אחרות אינה מקודמת
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מרכיב ההחלטה
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
שיפור איכות השירות ע"י אגף שיקום נכים
משרד הביטחון
מרכיב ההחלטה
ישנו שיפור מסוים, אך עדיין רק בחלק מהתמונה. אתר אגף שיקום שודרג ומציע ממשק קל יותר להגשת בקשות מהאזור האישי. יש נק' מס אוטומטית שחוסכת פנייה וטפסים. אך עדיין ישנה ביקורת על אי מיצוי זכויות אקטיב.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדה מקצועית לבחינת סל הזכאויות בתחום הרכב והניידות ובתחום הדיור
משרד הביטחון
מרכיב ההחלטה
הוועדות הוקמו ב־ 16ביוני 2022שר הבטחון ושר האוצר ביקשו לאשר את החלטות הוועדות המקצועיות בתחום הרכב והדיור.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים