״המוניטור״ — מהדורת מלחמה

בימי שגרה, מיזם "המוניטור" בוחן את יכולת הביצוע הממשלתית ופועל לחיזוקה, באמצעות ניתוח ותחקור של החלטות ממשלה ממגוון תחומי החיים. דו"חות המוניטור סוקרים את סטטוס הביצוע של הסעיפים השונים ומנתחים מה היו החסמים והמאפשרים ליישום ההחלטה על פי מתודולוגיה ייחודית שפותחה במרכז להעצמת האזרח.

 

ב-6.10.2023, בתזמון מקרי ומצמרר, התפרסם דו"ח מוניטור שעסק ביישום החלטת ממשלה מספר 566 לחיזוק החוסן האזרחי בישוביי עוטף עזה. הביצוע החלקי בלבד של אותה החלטה אסטרטגית, בא לידי ביטוי במוכנות האזרחית, הרווחתית והקהילתית להתמודדות עם אירועי המלחמה הקשים וחסרי התקדים שהחלו בבוקר שבת ה.7.10.2023

בשבועות הראשונים למלחמה, בחרנו במרכז להעצמת האזרח להשהות את פרסום דו"חות המוניטור השגרתיים ולפתח פורמט ייחודי על מנת לסקור בזמן אמת את התמודדות הגופים הממשלתיים עם צרכי החירום בעורף. כל דו"ח מיוחד שכזה כלל סקירה של המענה הממשלתי לסוגיה העומדת בבסיס הדו"ח במצבי חירום קודמים כמו מלחמות או מגפת הקורונה, תמונת מצב של המענה הממשלתי במלחמת חרבות ברזל וכן פרק המלצות עבור מקבלי ההחלטות, שבחלקן מבוססות על לקחי עבר שכבר עלו באופן מובהק בדו"חות מבקר המדינה ומסמכים שונים.

אוגדן זה מכיל תשעה דו"חות, אשר סוקרים סוגיות רוחב כגון בריאות, רווחה, חינוך, פינוי אזרחים, סיוע לעסקים ועוד, אשר הופצו בעת פרסומם לכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים, לוועדות הכנסת וכן לציבור הרחב באמצעות מדור "המוניטור" של המרכז להעצמת האזרח בשיתוף "גלובס".

מלחמת חרבות ברזל ותפקוד הממשלה במהלכה עוד יחקרו רבות ואנו מקווים שדו"חות אלה יסייעו ויהוו תשתית להעמקה והרחבה עתידית.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים