תוכנית לחיזוק ולפיתוח תחום הבריאות באזורי הנגב והגליל

מה הוחלט

את הפערים בין הפריפריה למרכז הארץ ניתן לראות במגוון רחב של תחומים, ביניהם גם תחום הבריאות. מספר המיטות לנפש, היצע הרופאות והרופאים המומחים, זמן ההמתנה לתורים ומנעד הטיפולים המוצעים – בכל אלו קיים פער משמעותי בין מערך הבריאות בנגב והגליל ובין זה שנמצא במרכז הארץ. מכיוון שתחום הבריאות מהווה עורק מרכזי במתן שירותי הרווחה, ומכיוון שיש לו השפעה רבה של רמת, אורח ואורך החיים של האזרחים – כמו גם על כושר ההשתכרות שלהם והיכולת שלהם לתרום לצמיחת התוצר במדינה – הממשלה ה ־ 36, בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד – החליטה בהחלטת ממשלה מספר 1407 לשפר את מערך הבריאות בנגב ובגליל בכל התחומים האלה – החל משיפור היצע הרופאות והאחים, דרך הצטיידות בציוד רפואי וכלה בתמיכה במחקר רפואי.

מה קורה עם זה?

להחלטה יש אחד־עשר סעיפים, ביניהם שבעה סעיפים אופרטיביים, והעלות התקציבית שלה מתחלקת בין שני משרדים – משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ומשרד הבריאות – ועומדת על 39 מיליון ש"ח.

דו"ח זה יסקור את ביצוע ההחלטה עד כה, שנה לאחר קבלתה – שכן לוח הזמנים לביצוע סעיפיה האופרטיביים נמשך עד שנת 2026. נכון לחודש יולי, 2023 מתוך שבעה סעיפים אופרטיביים ארבעה יושמו באופן חלקי, שניים באופן מלא ואחד לא יושם כלל.

 

 

לכתבה במדור המוניטור של גלובס

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים