דורלי אלמגור

תאריך פרסום:
04/02/2024

עורכת דין, בעלת תואר ראשון  LL.B. ותואר שני  LL.M.במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, שניהם בהצטיינות, ובעלת תואר ראשון B.A.  באמנות התיאטרון מאוניברסיטת תל אביב. מילאה תפקידים משפטיים ותפקידי ניהול שונים במגזר הפרטי והציבורי, ובהם מנהלת מינהלת הסדרת השידורים לציבור במשרד התקשורת והיועצת המשפטית של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין. חברה במועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, יו"ר ועדת טלויזיה ויו"ר הוועדה לאיתור דירקטורים לחברות החדשות במועצת הרשות השניה, דירקטורית בגופים שונים ובהם קרן הקולנוע לישראל והתיאטרון הלאומי "הבימה". כיהנה בועדות ציבוריות ובינמשרדיות שונות ובהן הועדה הציבורית לבחינת האסדרה של השידורים המסחריים והועדה הציבורית לבחינת חברת דואר ישראל ובנק הדואר ושירותיהם. מרצה בתחום הרגולציה והתקשורת במוסדות אקדמיים שונים.

הרשמה לניוזלטר