קידום המעבר הממשלתי לענן ציבורי ותיקון החלטת ממשלה

תקציר

דו"ח זה בוחן את יישום החלטת ממשלה מספר 231 מיום .01.08.2021 מטרתה המרכזית של ההחלטה היא לקדם את המעבר הממשלתי של כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך הרלוונטיות לענן ציבורי ממשלתי. החלטה זו נעה בכיוון אחד עם המעבר העולמי לשימוש בענן, והמעבר צפוי לעזור למשרדי הממשלה להאיץ תהליכי דיגיטציה ולשפר את העבודה הממשלתית בכללותה בשלל אופנים, ביניהם: שימור ידע, שיפור השירותים לציבור והתייעלות, חיסכון כלכלי, גמישות תפעולית, גישה נוחה למידע, אחידות בין משרדי הממשלה ועוד.

 

 

מה קורה עם זה

מעקב המוניטור בחן את 6 הסעיפים האופרטיביים בהחלטה, מתוכם 4 יושמו (66.6%) ו־2 (33.3%) יושמו חלקית, חלקם מעבר למסגרת הזמנים שהוקצתה בהחלטה. החלטת ממשלה 231 מורה לגבש אסטרטגיה ממשלתית ארוכת טווח למעבר לענן הממשלתי, להטמיע אותה בעבודת הממשלה ולהקים 4 תשתיות בסיס הנדרשות לפעילות משרדי הממשלה – תשתית החיבור המאובטחת לעננים שזכו במכרז, תשתית לניהול הדואר האלקטרוני הממשלתי, תשתית לניהול זהויות דיגיטליות וכן תשתית לניהול ושיתוף מסמכים. על אף שההחלטה באחוז יישום גבוה, עקב העיכוב במשימה המהותית ביותר בהחלטה – השלמת תשתית אחת בלבד מתוך הארבע ניתן לשער כי המעבר המלא לענן לא יושלם בקרוב.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים