שקיפות בתקציבי החינוך

על בסיס החלטת ממשלה מספר 167 מיום 13.5.2013

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת כי החל משנת הלימודים תשע"ד יפרסם משרד החינוך אחת לשנה דו"ח הסוקר את נתוני כלל המשאבים שהועברו בשנת לימודים למוסדות חינוך ברמת מוסד חינוך וברמת תלמיד, כפי שמופיעים בנתוני משרד החינוך וכפי שיתקבלו מהרשויות המקומיות ובעלויות החינוך. הדו"ח יכלול בין היתר נתונים אודות המשאבים שהועברו ממשרד החינוך, מהרשות המקומית ומבעלות החינוך לכל מוסד חינוך, וכן ניתוחים ברמה כוללת. רשות מקומית ובעלות חינוך ידווחו למשרד החינוך את נתוני המשאבים במתכונת שתיקבע בתיאום בין משרדי החינוך, האוצר והפנים.

 

הדו"ח נכתב ע"י איתי רוטברט ועומר פלג, במסגרת קורס "מעורבות חברתית" של ד"ר ניר מיכאלי במכללת סמינר הקיבוצים, בהנחיית נועה רוזנפלד ואפרת בן-אברהם, מנהלות תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2018, ההחלטה מיושמת באופן חלקי בלבד. הנגשת המידע על אודות תקציבי החינוך מורכבת למעשה מהתקציב שמקצה משרד החינוך לרשויות המקומיות ומהתקציב שמקצה כל רשות לטובת הנושא. שילוב של שני התקציבים יתן תמונת מצב אמינה ושקופה על תקציבי החינוך במדינה.

כפועל יוצא מההחלטה הוקם אתר המנגיש את תקציבי משרד החינוך לרשויות, החל משנת 2013. את המידע ניתן למצוא באתר הזה: https://shkifut.education.gov.il/national

החלק השני של ההחלטה, הדורש את חשיפת הוצאות החינוך ברשויות המקומיות, לא יושם. הסיבה לכך נעוצה במחלוקת בין משרדית. מזה חמש וחצי שנים לא קיבל משרד החינוך את הנתונים ברמת הוצאות לחינוך של הרשויות באופן מרוכז ממערכות המידע של משרד הפנים. משרד הפנים עדיין עובד על הפקת הנתונים עבור שנות תקציב קודמות.

ישנן רשויות שמפרסמות את הנתונים (דוגמאת אשדוד ותל אביב), אך מדובר בפרסום וולנטרי.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
רשות מקומית תדווח למשרד החינוך אודות נתוני המשאבים המועברים ממנה למוסדות אשר באחריותה.
מרכיב ההחלטה
התקיימו דיונים בין הגורמים הרלוונטיים לביצוע באשר למתכונת העברת הנתונים אולם הללו לא נשאו פרי. הנתונים לא הועברו ממשרד הפנים למשרד החינוך.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
על משרד החינוך לפרסם דו"ח לציבור הסוקר את כלל המשאבים שהועברו בשנת לימודים למוסדות חינוך ברמת המוסד וברמת התלמיד.
מרכיב ההחלטה
האתר קיים. הנתונים העדכניים ביותר מוצגים באתר הינם עבור שנת הלימודים תשע"ה, ואלה התעדכנו ערב פתיחת שנת הלימודים תשע"ז.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים