שיפוץ קברי צדיקים

שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא ר' יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה

מה הוחלט?

בינואר 2017 התקבלה החלטת ממשלה לשיפוץ שני מתחמים של קברי צדיקים לטובת שיפור התשתיות והנגשתן. מדובר באתר ציון קבר התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה וקבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה.

בהחלטה נקבעו המקורות התקציביים וכי המשרד לשירותי דת ינהל אותם  וילווה את יישום הפרויקטים.

מה קורה עם זה?

נכון למאי 2018 טרם החל שיפוץ האתרים.

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
שדרוג אתר הקבר של התנא רבי יונתן בן עוזיאל.
מרכיב ההחלטה
התקיימו דיונים בנוגע לתכנון הפרויקט אך טרם גובשה החלטה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
שדרוג אתר הקבר רבי עקיבא והרמח"ל.
מרכיב ההחלטה
ישנה חברה שנבחרה במרכז ואמורה היתה להתחיל את העבודות במהלך אפריל 2014 לשדרוגו.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקצאת מסגרת תקציבית על סך 16.75 מיליון ₪ עבור שני הפרויקטים.
מרכיב ההחלטה
התקציב עבור הפרויקטים זמין וממתין להוראת ביצוע במשרד לשירותי דת.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים