שוויון בנטל

שילוב חרדים ובני מיעוטים בשירות צבאי ואזרחי לצורך שילובם בשוק העבודה וליצירת שוויון בנטל הביטחוני והכלכלי

מה הוחלט?

החלטת הממשלה אימצה בפועל מתווה חדש לשותפות ונשיאה בנטל הצבאי והכלכלי, ובכך באה לשנות מדיניות קודמת, ארוכת שנים, כלפי המגזר החרדי ובני מיעוטים בכל הנוגע לשירות צבאי, שירות לאומי-אזרחי והשתתפות בשוק העבודה. ההחלטה עוסקת בשילוב אוכלוסיית חרדים בשירות הצבאי והאזרחי, ושילוב בני מיעוטים בשירות אזרחי. בנוסף, עוסקת ההחלטה בשילוב מגזרים אלה בתעסוקה, בהגדלת השתתפותם של בעלי מוגבלויות בשירות לאומי ובשילוב נשים דתיות בצה"ל.

מה קורה עם זה?

חלקים נרחבים מתוך ההחלטה מומשו כגון הכשרות תעסוקתיות לציבור החרדי והציבור הערבי, הגדלת מספר הנשים הדתיות בצה"ל והגדלת התקנים לאנשים עם מוגבלויות בשירות הלאומי. למרות האמור, חילופי הממשלות, והשינוי במדיניות שהובילה הקואליציה של הממשלה ה-34, הוציאו את העוקץ ממתווה הגיוס לחרדים, בכך שגרעו מן ההחלטה שניים מהסעיפים המשמעותיים ביותר: יצירת סנקציות כלכליות למוסדות תורניים שלא יעמדו ביעדי הגיוס ופיקוח על נוכחות תלמידי ישיבה במוסדות אלו.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת מרכזי קליטת חרדים
מרכיב ההחלטה
הוקם ופועל בבקו"ם מאז שנת 2014
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הצבת יעדים להצטרפות לשירות לאומי בקרב האוכלוסייה הערבית
מרכיב ההחלטה
מספר המתנדבים לשירות לאומי עלה על היעד הממשלתי
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הכשרה תעסוקתית לבני מיעוטים
מרכיב ההחלטה
משרד הכלכלה מפעיל מספר תוכניות לעידוד תעסוקה לציבור הערבי
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תוכנית לשילוב גברים חרדים בתעסוקה
מרכיב ההחלטה
מופעלות ע"י משרד הכלכלה והג'וינט. בקרב גברים, טרם הגיעו ליעד הממשלתי.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת התקנים לשירות לאומי לאנשים עם מוגבלויות
מרכיב ההחלטה
ישנה עלייה של 700 תקנים לאנשים בעלי מוגבלויות בשירות הלאומי
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
עידוד גיוס נשים דתיות
מרכיב ההחלטה
מופעלות תוכניות בנושא וקיימת עלייה במספר הנשים הדתיות המתגייסות לצה"ל
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שינוי מבחני התמיכה למוסדות תורניים
מרכיב ההחלטה
משרד החינוך לא תיקן את מבחני התמיכה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מנגנונים להגברת האכיפה לנוכחות תלמידי ישיבות במוסדות תורניים
מרכיב ההחלטה
בהנחיית משרד האוצר מאז שנת 2011 לא קיימת אכיפה במוסדות תורניים על בני ישיבות, לא בוצע פיילוט לשימוש באמצעים טכנולוגיים ולא הוגברה האכיפה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת יעדי גיוס למגזר החרדי
מרכיב ההחלטה
מספרי הגיוס בפועל מקרב האוכלוסייה החרדית קרוב ליעד שהוגדר בהחלטת הממשלה, אך לא נוצר הקשר בין סנקציות כלכליות לעמידה ביעדי גיוס
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קידום נשים ושילובן בצבא
מרכיב ההחלטה
לא ידוע על תוכניות ייעודיות בנושא אך השירות לנשים צפוי להתארך ב-4 חודשים ביולי 2016
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים