יישום החוק לשיפור התזונה במוסדות חינוך

על בסיס החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ד 2014 - מתאריך 28.7.2014

מה הוחלט?

החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, מיולי 2014 נועד לשפר את איכות המזון שמסופק לתלמידים במוסדות החינוך ובכך ליישם תכנית מניעה בריאותית שתילחם במגפת ההשמנה ולקדם אורח חיים בריא ותזונה נבונה. בחוק נקבעו הוראות מפורטות לגבי אספקה ומכירת המזון בתחום מוסד החינוך. שר החינוך, בהתייעצות עם שר הבריאות, יקבע בתקנות תנאים והוראות לעניין הרכב המזון וערכו התזונתי ואת אופן פרסומם. תקנות ראשונות היו אמורות לבוא לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט עד ינואר 2015, וזאת בכדי להחיל את החוק החל משנת הלימודים תשע"ו (ספטמבר 2015). בנוסף, נקבעה בחוק גם מחויבותו של מנהל המוסד החינוכי ליידע את ההורים בדבר הרכב המזון הקיים בבית הספר ולדווח על סוגי המזון הקיימים לגורם הממונה במשרד החינוך. בעניין האכיפה, החוק מגדיר תנאים והוראות להטלת קנס כספי וקובע תנאים להסמכת מפקחים ע"י שר החינוך מבין עובדי משרדו.

חשוב לומר כי התקנת התקנות הנגזרות מהחוק מהווה את המהלך העיקרי למילוי תכלית החקיקה בתוכן, ולהניע את יישומו הלכה למעשה.

 

הדו"ח נכתב על ידי מאיה זבולון, תחקירנית בפרויקט המוניטור, בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

נכון לאוגוסט 2018 מיושם החוק באופן חלקי בלבד.

בעוד החוק עוסק בפיקוח על מזון במסודות חינוך – הן מזון שנמכר בשטח המוסד החינוכי (במכונות ממכר או בקיוסקים למשל), והן במזון המסופק למוסד החינוכי (למשל קייטרינג לישיבות ולמפעל ההזנה), התקנות שאושרו לחוק, באיחור של למעלה מ-4 שנים, כוללות רק מזון שנמכר במוסד החינוכי. לא נקבע מועד לקביעת התקנות למזון המסופק למוסד החינוכי.

מדובר בפשרה שהושגה בין הצדדים לאחר שח"כים מיהדות התורה דרשו להחריג את הישיבות מהחוק בטענה שהוא עלול לייקר את העלויות עבורן.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
תיקון סעיף 3 לחוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005.
מרכיב ההחלטה
בתאריך 7.8.2014 תוקן סעיף 3 האמור ונקבע בו כי התפריט המאוזן ייקבע לפי כללים שיקבע שר החינוך בהתייעצות עם שר הבריאות (במקום לפי כללים שיקבע שר הבריאות).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מינוי ממונה לעניין החוק.
מרכיב ההחלטה
מונתה הגב' עירית לבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד החינוך, לממונה על החוק.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת תנאים והוראות לעניין הרכב המזון וערכו התזונתי וקביעת אופן פרסומם. יש להביא את התקנות לאישור ועדת החינוך התרבות והספורט עד ינואר 2015.
מרכיב ההחלטה
רק באוגוסט 2018 אושרו התקנות בכנסת. העיכוב נבע מדיונים מקצועיים ומשפטיים בין משרדי החינוך, הבריאות והמשפטים, מהתנגדות ח"כים מיהדות התורה את ובקשה להחריג את הישיבות מהחוק. בסופו של דבר הנוסח שאושר כולל רק מזון שנמכר במוסדות חינוך (בקיוסקים ומכונות ממכר למשל) ולא מזון המסופק למוסד החינוכי (כגון קייטרינג).
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הטלת אחריות על מנהל מוסד החינוך בדבר יידוע ההורים והתלמידים ודיווח לממונה במשרד החינוך.
מרכיב ההחלטה
נקבע כי יש ליישם זאת באותן תקנות, אך נכון לאוגוסט 2017 הן לא אושרו. ראשית הן התעכבו בדיונים מקצועיים ומשפטיים בין המשרדים וכשהגיעו לכנסת ב-1.2017 דרשו ח"כים מיהדות התורה להחריג את הישיבות מהחוק.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הסמכת מפקחים והכשרתם.
מרכיב ההחלטה
טרם נקבעו תקנות הכשרה ע"י שר החינוך ועל כן לא ניתן להסמיך מפקחים.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים