"ממשלה ירוקה" — ייעול התפעול של משרדי הממשלה

על בסיס החלטת הממשלה 1057 מיום 13.12.2009

והחלטה 5090 מיום 2.9.2012

מה הוחלט?

בשנת 2009 התקבלה החלטה 1057 שקבעה לפעול לשיפור מדדי הביצוע הסביבתיים של משרדי הממשלה. ההחלטה כללה שורה של פעולות לטובת העניין והציבה יעדים רב שנתיים (עד לשנת 2020) למשרדים  ובהם הפחתה בצריכת נייר, חשמל, מים, פחיות, בקבוקים, שילוב נייר ממוחזר וצריכת דלק. בהחלטה נקבע מנגנון מעקב ודיווח של משרדי הממשלה למשרד להגנת הסביבה.

בספטמבר 2012, תוקנה החלטת הממשלה במסגרת החלטה 5090, והושם דגש על שימוש במכרזים ירוקים על-ידי קביעת יעדים ארוכי טווח. כמו כן, בוצעו מספר שינויים קלים בסעיפים ועודכנו יעדי צריכה ירוקה במשרדי הממשלה השונים.

מה קורה עם זה?

מעקב אחר יישום שתי החלטות הממשלה מלמד כי נכון לפברואר 2018, יושמו ההחלטות באופן חלקי.

בשנים הראשונות אחר ההחלטה נמסר דיווח של משרדי הממשלה למשרד להגנת הסביבה ופורסמו דוחות על התקדמות הממשלה בעמידה ביעדים, אך בשנת 2013 נפסק יישום ההחלטות ונפסקו הדיווח והמעקב אחר יישומן וזאת מבלי שאושרה החלטת ממשלה חדשה ומבלי שנקבעו למשרדי הממשלה יעדים עדכניים.

על אף האמור, כפועל יוצא מההחלטה עוגנו מספר פעולות בתחום הרכש, כגון: פרסום כללים למכרז ירוק, הוראות תכ"מ למכרז ירוק, ניתן ניקוד נוסף במכרזים לרכישת כלי רכב בעלי צריכת דלק נמוכה וקביעת דרגת זיהום מקסימלית לכלי רכב במכרזים לרכישת רכבים.

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
עמידה ביעדים רב שנתיים בהוצאה על רכש ירוק.
מרכיב ההחלטה
מספר מועט של משרדים העבירו דיווח למשרד להגנת הסביבה על עמידתם ביעד בתחום הרכש הירוק. הדו"ח הממשלתי האחרון שפורסם בשנת 2014 ניתח את נתוני 2012 טרם נמדד תחום הרכש הירוק ולכן לא ניתן לדעת האם המשרדים עמדו ביעדים הרב שנתיים שנקבעו להם.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
ריכוז תהליך היישום של החלטה בידי המשרד להגנת הסביבה.
מרכיב ההחלטה
בשנים 2010-2012 ריכז המשרד להגנת הסביבה את יישום ההחלטה בכלל משרדי הממשלה באופן אינטנסיבי.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הפעלת חברות ייעוץ למתן ליווי מקצועי למשרדי הממשלה למען יישום ההחלטה.
מרכיב ההחלטה
המשרד להגנת הסביבה שכר שלוש חברות ייעוץ לצורך ביצוע ההחלטה ויישומה במשרדי הממשלה השונים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
העברת דו"ח ביקורת שנתי מקרב משרדי הממשלה השונים על יישום ההחלטה אל המשרד להגנת הסביבה.
מרכיב ההחלטה
בשנים 2010-2012 העבירו מרבית משרדי הממשלה את דוחות הביקורת למשרד להגנת הסביבה. משנת 2013 הפסיקו משרדי הממשלה להעביר את הדו"חות והמשרד להגנת הסביבה הפסיק לדרוש את העברתם.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
העברת דיווח שנתי לממשלה על יישום ההחלטה.
מרכיב ההחלטה
המשרד להגנת הסביבה פרסם דו"חות עבור יישום ההחלטה במשרדי הממשלה עבור השנים 2010-2012 (הדו"ח האחרון פורסם ב-2014).
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
פנייה אל יו"ר הכנסת ומבקר המדינה על- מנת לאמץ אמצעים "ליירוק" ארגונם.
מרכיב ההחלטה
נעשו פניות אל גורמים שונים, כיום בכנסת פועל פרויקט "כנסת ירוקה".
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת דרגת זיהום מקסימלית לכלי רכב במכרזים לרכישת רכבים.
מרכיב ההחלטה
בשנת 2011 נקבעו תנאי סף לדרגות זיהום אוויר במרכזי רכב של מנהל הרכש.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הפחתה (לפי יעדים קבועים מראש) בצריכת משאבים בכלל משרדי הממשלה.
מרכיב ההחלטה
בשנים 2010-2012 חל שיפור משנה לשנה בצריכת המשאבים בכלל משרדי הממשלה. בשנת המדידה האחרונה, 2012, עמד רק משרד אחד בכל היעדים לעומת שני משרדים אשר כלל לא הגישו דו"חות ביקורת.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מתן ניקוד נוסף במכרזים לרכישת כלי רכב בעלי צריכת דלק נמוכה
מרכיב ההחלטה
בעת ניקוד מכרזים לרכישת רכבים, רכבים העונים על הקריטריונים הירוקים מקבלים ניקוד נוסף
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בהדרכות של מנהל הרכב יכללו תכנים לנהיגה חסכנית בדלק
מרכיב ההחלטה
כיום, מתוך מכלול הדרכות הנהיגה שעורך מנהל הרכב, שתי הדרכות כוללות תכנים "ירוקים". משנת 2014 נעשו כ-81 הדרכות כאלו
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח משרדי הממשלה על צריכת הדלק בפני מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה
מרכיב ההחלטה
מרבית המשרדים דיווחו אל מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה עד לתאריך ה-31 במרץ 2012
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מינוי צוות משרדי "ירוק" בכל משרד מן משרדי הממשלה
מרכיב ההחלטה
בשנה הראשונה ליישום ההחלטה מונו צוותים ירוקים במשרדים השונים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדרת כללים ייעודיים בהוראות תכ"ם להגדרת ועריכת "מכרז ירוק"
מרכיב ההחלטה
באוגוסט 2017 התפרסמה הוראת תכ"מ לרכש ירוק
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום באתר מנהל הרכש הכללי דפי מוצר ייעודיים ואת הכללים שנקבעו לשם עריכת מכרז ירוק
מרכיב ההחלטה
באתר של המשרד להגנת הסביבה פורסמו דפי מוצר ייעודיים וכללים לשם עריכת "מכרז ירוק"
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים