יישום ההחלטה להקמת והפעלת 'תוכנית יתד'

על בסיס החלטת ממשלה להקמת תוכנית לאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון

מה הוחלט?

בעשורים האחרונים קיימת בעולם התעניינות גוברת והולכת בפלח אוכלוסיית הצעירים ובתקופת המעבר לחיים הבוגרים, זאת על רקע שינויים חברתיים רבים ושינויים במבנה שוק העבודה. העניין לא פסח על מדינת ישראל, אשר החלה להביע דאגה מיוחדת לצעירים הנמצאים בסיכון עקב קשיים אישיים או על רקע המצב המשפחתי והתנאים הסביבתיים שבהם הם חיים.

 

באוקטובר 2016 התקבלה החלטת ממשלה ליזום תכנית לאומית בשם "יתד" 2 — תכנית לקידום צעירים וצעירות בני 18 – 25 במצבי סיכון, ולהקצות שאבים משמעותיים לשם קידומה. קידום שינוי חברתי משמעותי בחייהם של צעירים במצבי סיכון, מצריך ראייה לאומית ומערכתית 3 ולכן את התכנית מוביל משרד העבודה, הרווחה השירותים החברתיים בשיתוף עם משרדי ממשלה נוספים וארגונים חברתיים.
בין היתר, נקבע בהחלטה, כי לצורך הובלת התוכנית, יש להקים ועדת היגוי בין־משרדית ובין־מגזרית בראשות מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובשיתוף נציגי ארגוני מגזר שלישי וכן, להקים מערך מקצועי לתוכנית. כמו כן, ההחלטה קבעה כי יש לפעול להעסקת מלווים לצעירים בסיכון ברשויות המקומיות, להתאים את סל המענים לצעירים בסיכון ולהקצות תקציב עבור פעילות התכנית.

 

 

 

מה קורה עם זה?

מתוך שמונת סעיפי היישום, חמישה יושמו באופן מלא (62.5%), שניים יושמו באופן חלקי (25%) וסעיף אחד לא
יושם (12.5%).

 

למרות יישום מרבית סעיפי ההחלטה, ישנן מורכבויות מסוימות אשר מעכבות את יישומה המלא, בדגש על פערים הקשורים להעברת התקציב וניצולו וכן, מחסור בכוח אדם באיוש תקני העובדים הסוציאליים אשר אמורים ללוות את התוכנית ברשויות המקומיות השונות.

 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הפעלת תוכנית לאומית בין־משרדית ובין־מגזרית לצעירים ולצעירות במצבי סיכון (להלן: ”תוכנית יתד”).
מרכיב ההחלטה
תכנית יתד החלה לפעול בינואר 2017.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
העסקת מלווים לצעירים בסיכון ברשויות המקומיות
מרכיב ההחלטה
נכון למאי 2020 , 120 עובדים סוציאליים מלווים עובדים ב־ 104 רשויות מקומיות ברחבי הארץ (מתוך 130 משרות מתוקננות).
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
בנייה והרחבה של סל המענים לצעירים במצבי סיכון
מרכיב ההחלטה
במאי 2017 פורסם קול קורא לאיסוף מידע (RFI) על מענים ותכניות קיימות ובאמצעותו נאסף מידע על כ־ 120 תוכניות ומענים שפעלו במסגרות שונות. מאז הורחב סל המענים ופותחו תכניות חדשות אשר עומדות לרשות הרשויות המקומיות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדת היגוי בין משרדית ובין־מגזרית לצורך הקמת והפעלת התכנית
מרכיב ההחלטה
הוועדה הוקמה והיא מתכנסת תדיר לצורך קבלת דיווח על ההתקדמות יישום התכנית, למידה משותפת, תיאום והגדרת עקרונות עבודה. בוועדה מיוצגים כלל המשרדים השותפים לתוכנית, נציגי העמותות והארגונים, נציגות פילנתרופיה, נציגת האקדמיה וצוות המטה של יתד.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מערך מקצועי לתוכנית ומינוי מנהל/ת מקצועי/ת
מרכיב ההחלטה
בשנת 2017 הוקם מטה תוכנית יתד ומונתה מנהלת לתוכנית מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. כמו כן, נבנו הגדרות תפקיד מפורטות לתפקידי המטה השונים ותפקידי הממונות המחוזיות אשר אוישו.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח על התקדמות התכנית לממשלה אחת לחצי שנה
מרכיב ההחלטה
באתר יתד מופיעים פרוטוקולים של ועדת ההיגוי אך אין כל תיעוד של דיווח בדבר התכנית לממשלה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
אישור תקציב לתכנית — 100 מלש”ח בשנים 2017 – 2018 . התקציב ל־ 2019 – 2021 לא הוגדר ונקבע כי יתוקצב במסגרת התקציב של אותן שנים.
מרכיב ההחלטה
לפי נתוני משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סה"כ התקציב שהוקצה לתכנית בשנים2017 – 2018 עמד על 92 מלש"ח והביצוע בשנים אלו עמד על כ־ 76 מלש"ח. הסכום שהוקצה לתכנית לשנת 2019 עמד על 71 מלש"ח אך בשל הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה הופחת לכ־ 66 מלש"ח. נכון ליולי 2019 הניצול התקציבי עמד על כ־ 30 מלש"ח.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
עדכון תכנית העבודה המשרדית בספר תכניות העבודה תוך שלושה חודשים.
מרכיב ההחלטה
התכנית עודכנה בספר תוכנית העבודה לשנת 2017.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים