הקמת כפרי סטודנטים בנגב

הקמת כפרי הסטודנטים בנגב ובגליל והרחבתם/ הקמת כפר סטודנטים בשדרות

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 1041 מורה לפעול להגדלת מספר הסטודנטים המתגוררים בכפרי הסטודנטים ביישובי הנגב והגליל ולהקים כפרים חדשים ולהגדירם כיישובים בעלי עדיפות לאומית, על מנת לחזק אזורים אלו. הוחלט להקים ועדת היגוי בראשות המנהלת הכללית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל שתהיה אחראית על מעקב וביצוע ההחלטה. החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית תהיה הגוף המבצע של החלטה זו. לצורך יישום ההחלטה, הוחלט להקצות סך של 1.5 מיליון ש"ח. האוצר רשאי להקצות עד 3 מיליון ש"ח בכל שנת תקציב. בנוסף, יוקצה 1.7 מיליון ש"ח כסיוע לסטודנטים, ועד 1 מיליון ש"ח עבור סטודנטים עולים שישתלבו בכפרי הסטודנטים.
החלטת הממשלה 1964 קובעת את הקמתו של כפר סטודנטים בשדרות במטרה להוסיף ולחזק את החוסן האזרחי בשדרות. כפר הסטודנטים יכלול כ-150 יחידות דיור לכ-300 סטודנטים. החלטת הממשלה מקצה לצורך הקמת כפר הסטודנטים והפעלתו 40 מליון ש"ח אשר יתפלגו על פני השנים 2014-2015, כולל השתתפות נוספת בתקצוב הכפר בהיקף של 20 מליון ש"ח באמצעות עמותת "איילים". התקציבים יופעלו על ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל אשר יתקשר עם גוף לצורך הקמת והפעלת כפר הסטודנטים.

מה קורה עם זה?

נכון לנובמבר 2016, ההחלטות  (1964 ו-1041) יושמו באופן חלקי. מיום קבלת ההחלטה הוקמו שני פרויקטים של מגורים לסטודנטים בשיתוף עמותת "איילים". הראשון, שלב א' של הכפר בשדרות אשר פעיל כיום, ומתחם נוסף בלוד בבית-ספר "הבנים" שהיום מונה כ-80 סטודנטים. באשר להרחבת הכפר בשדרות לכ-150 יחידות דיור, הנושא הועבר לאחריותה של עיריית שדרות אך טרם בוצע. נכון למועד עריכת הדו"ח, יותר משנתיים אחרי הקמתו, מונה הכפר בשדרות 72 סטודנטים המתגוררים בכ-36 יחידות דיור.  בסמוך לקבלת ההחלטה, הוקמה ועדת היגוי בין-משרדית שהתכנסה לדיונים מסודרים בהשתתפות נציגי המשרדים ונציגי עמותת איילים. בשנת 2014, נעצר יו"ר עמותת "איילים", בחשד למתן שוחד ובקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בהיקף כספי גדול, בנוגע לתקציבים שהועברו לעמותה, במסגרת "פרשת ישראל ביתנו". פרשה זו עיכבה את יישום ההחלטה והקפיאה את המצב לזמן ארוך. 3 שנים לאחר מכן, יישומה של ההחלטה עדיין חלקי. במהלך תקופה זו ארע מבצע "צוק איתן", שדווקא האיץ וקידם את יישום שלביה הראשונים של ההחלטה, זאת כיוון שבתום המבצע הוקצו הרבה משאבים לשקם את האיזור שספג את הפגיעה הקשה ביותר, ובתוכו גם איזורי הנגב המערבי ושדרות, המצויים במרכז החלטות אלה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת כפרי סטודנטים בנגב ובגליל והרחבתם. מדינת ישראל תומכת ומסייעת תקציבית בשל ההבנה של המדינה כי הקמת כפרי סטודנטים חדשים והרחבת הכפרים הקיימים באזורים יביאו לחיזוק ועידוד ההתיישבות בנגב ובגליל.
מרכיב ההחלטה
מיום קבלת ההחלטה הוקמו שני פרויקטים של מגורים לסטודנטים בשיתוף עמותת "איילים". הראשון, שלב א' של הכפר בשדרות אשר היום פעיל ומונה כ-72 סטודנטים ומתחם נוסף בלוד בבית-ספר "הבנים" שהיום מונה כ-80 סטודנטים. מאחר והעיר לוד אינה נמצאת בשטחי הנגב או הגליל ניתן לומר שלפי הקריטריונים שבהחלטה הוקם עוד כפר אחד בלבד באיזורים המדוברים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגדלת מספר הסטודנטים המתגוררים בכפרי הסטודנטים הקיימים ל-1300, במטרה לעבות את ההתיישבות באיזורי הנגב והגליל.
מרכיב ההחלטה
נכון לשנת 2016, בכל כפרי הסטודנטים של עמותת "איילים" יחדיו ישנם כ-1090 סטודנטים המתגוררים בכפרים בכל איזורי הארץ (לאו דווקא בכפרי הנגב והגליל).
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדת היגוי בין-משרדית למעקב אחר ביצוע ההחלטה: הוועדה שתוקם תהיה בראשות מנכ"לית המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ותורכב מנציגי משרד האוצר, משרד העלייה והקליטה, משרד ראש הממשלה, המשרד לשירותי דת והחטיבה להתיישבות. ועדת ההיגוי תקים צוות מקצועי ליישום ההחלטה ותתקשר עם חברה חיצונית לביצוע מחקר מלווה לבחינת אפקטיביות התכנית. הוועדה תוודא כי יישום ההחלטה יבוצע באופן שוויוני כלפי כל הגופים, המגזרים והרשויות המקומיות.
מרכיב ההחלטה
ועדת ההיגוי הוקמה והתכנסה לדיונים מסודרים בהשתתפות נציגי המשרדים ונציגי עמותת "איילים". נכון למועד עריכת הדו"ח, אין מידע בנוגע להיעזרות הוועדה בחברה חיצונית בהתאם ללשון ההחלטה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
החלטת ממשלה מס' 1064- להקים כפר סטודנטים בשדרות במטרה להוסיף ולחזק את החוסן האזרחי בשדרות: לאחר מבצע ''צוק איתן", נקבע כי על-מנת ליצור חוסן אזרחי בשדרות יש לעבות את מספר התושבים בה ואת כמות הסטודנטים אשר לומדים באיזור (בעיקר במכללת ספיר). על-מנת לתמרץ סטודנטים לגור באיזור, הוחלט על הקמת כפר סטודנטים בשדרות, בסיוע תקצובי כ"איזור בעדיפות לאומית".
מרכיב ההחלטה
בתכניות ההוצאה לפועל של החלטה זו נקבע כי הכפר ייבנה בשני שלבים. שלב א'- הקמת הכפר עצמו ואכלוס ראשוני- בוצע כארבעה חודשים אחרי קבלת ההחלטה. כפר הסטודנטים של עמותת "איילים" נחנך בעיר שדרות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
החלטת ממשלה מס' 1064- כפר הסטודנטים בשדרות יכלול כ- 150 יחידות דיור לכ-300 סטודנטים. בהחלטה נקבע כי כפר הסטודנטים בשדרות צריך להוות אלטרנטיבה משמעותית ומשתלמת לשכירת דירה באיזור.
מרכיב ההחלטה
שלב ב' בהחלטה, המורה על הרחבת הכפר לכ-150 יחידות דיור, הועבר לאחריותה של עיריית שדרות וטרם בוצע. נכון למועד עריכת הדו"ח, יותר משנתיים אחרי הקמתו, מונה הכפר 72 סטודנטים המתגוררים בכ-36 יחידות דיור.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים