הכנת השוק לכרטיסי דביט

הגברת התחרות והיעילות בכרטיסי חיוב

מה הוחלט?

על מנת להילחם בהון השחור, ולהפחית את יוקר המחייה בישראל, מניחה ההחלטה את התשתית הסטטוטורית להטמעה של כרטיס חיוב מידי (דביט) בשוק כרטיסי החיוב. ההחלטה מורכבת משלושה נדבכים: יצירת מוצר מדף בצורת כרטיס דביט ע" הבנקים, אימון תקן חדש בכלל הכספומטים ומסופי החיוב לצורך חיוב דביט וקביעת עמלות לדביט.

מה קורה עם זה?

החלטה זו יושמה באופן מלא. ההנחיות ניתנו ע"י המפקח על הבנקים והעמלות נקבעו ע"י נגידת בנק ישראל. עד תם 2016 צריכים כל הבנקים להציע ללקוחתיהם כרטיסי חיוב מיידים (דביט). נכון להיום, רק בנק פועלים מציע ללקוחותיו דביט.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
יצירת מוצר מדף בצורת כרטיס חיוב מידי (דביט) בכלל הבנקים תחת אכיפת המפקח על הבנקים.
מרכיב ההחלטה
התנאים ליצירת מוצר מדף קיימים. נקבע כי עד תם 2016 צריכים כל הבנקים להציע ללקוחות כרטיסי דביט. נכון להיום בבנק פועלים קיים מוצר חיוב מידי, כאשר יתר הבנקים נמצאים בתהליכי הטמעה והפצה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
אימוץ תקן EMV לצורך מתן פתרון לחיוב באמצעות כרטיס הדביט.
מרכיב ההחלטה
נקבעו הוראות מסדירות ובתוך כך ישנה המלצה לתת בעתיד תמריצים על מנת לעודד אזרחים לעבור לתקן החדש.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הוצאת תזכיר חוק לצורך הסמכת הממונה על ההגבלים העסקיים לקבוע עמלות סליקה ועמלות צולבות עבור כרטיסי חיוב מידי.
מרכיב ההחלטה
פורסם תזכיר חוק ונקבעה עמלה צולבת נמוכה יותר מהעמלה הצולבת הממוצעת.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים