ניצול מתחמים קיימים לבנייה

הגדלת מלאי הדירות על ידי ניצול תשתיות קיימות במתחמים קטנים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה התקבלה באמצעות קבינט הדיור במטרה להביא לניצול טוב יותר של מתחמים קטנים במרכזי ערים שנמצאים בניצול נמוך (דוגמת מקלטים ציבוריים או חניונים). לצורך כך, נקבע בהחלטה יש להנחות את רשות מקרקעי ישראל לצאת תוך חודשיים (עד נובמבר 2013)  ב"קול קורא" למשרדי אדריכלים ומתכנני ערים שיציעו הצעות לתכנון ופיתוח מגרשים שבניהול רשות מקרקעי ישראל שהם מגרשים פנויים ו/או מגרשים בתת-ניצול.

מה קורה עם זה?

נכון ליוני 2017, החלטת הממשלה לא יושמה כלל. ארבע שנים אחרי שעברה החלטת הממשלה מסתבר כי התנגדות מקצועית של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הובילה לביטול לא רשמי של החלטת הממשלה על ידי דרגים מקצועיים. לטענת רמ"י התשומות הנדרשות לתכנון במתחמים קטנים כבדות לעומת ההיקפים המצומצמים החזויים. וזאת למרות שהחלטת הממשלה היתה אמורה להיות מיושמת באמצעות המגזר הפרטי.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הוצאת "קול קורא" על ידי רשות מקרקעי ישראל למשרדי אדריכלים ומתכנני ערים לבקש עד שלוש הרשאות תכנון.
מרכיב ההחלטה
לא יצא קול קורא.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קבלת החלטה בידי מועצת מקרקעי ישראל והנחיית רשות מקרקעי ישראל לביצועה.
מרכיב ההחלטה
לא התקבלה הצעת החלטה לצורך דיון ואישור.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
באחריות שר השיכון להביא הצעת החלטה הכוללת נוהל מפורט ליישום ההחלטה במפני מועצת מקרקעי ישראל עד נובמבר 2013.
מרכיב ההחלטה
בשל השגות מקצועיות של רמ"י לא הביא שר הבינוי והשיכון הצעה לדיון
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים