תוכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית

מה הוחלט?

החלטה 260 מיום 26.07.2020 , הינה תוכנית מפורטת ומקיפה להעברת שירותים ופעולות של משרדי הממשלה והגופים הציבוריים למרחב הדיגטלי. תחת הכותרת "תכנית להאצת השירותים הדיגיטליים לציבור ולקידום הלמידה הדיגיטלית ותיקון החלטות ממשלה", ההחלטה מבקשת לתת מענה לצורך הרב שהתעורר בקידום נגישות לשירותים דיגטליים מרחוק באמצעות תשתיות אינטרנט למגוון רחב תחומים, כמו גם איגוד מידע תחת פלטפורמה אחידה ומאובטחת לכלל הציבור, פישוט תהליכי בירוקרטיה עבור האזרחים והתאמתם לאוכלוסיות חסרי אוריינות דיגיטלית ואנשים עם מוגבלויות, תוך הנגשת השירותים באזור האישי בהתאם לצרכים השונים של קבוצות אוכלוסיה אלו. בנוסף לכך, ההחלטה פועלת לקדם לומדה דיגיטלית שתכלול הכשרות לימודיות ו"קורסים ייעודיים" המותאמים לשוק התעסוקה ולפלטפורמה הדיגיטלית.

מה קורה עם זה?

מתמונת יישום סעיפי ההחלטה עולה כי אכן שירותים רבים עלו לאוויר או נמצאים בשלבי הרצת גרסת בטא או בשלבי פיילוט ראשוניים. עבור הסעיפים שמתייחסים להנגשת השירותים והמידע לאזרח ניתן לראות כי למרות שלא כל הסעיפים יושמו, ישנם כבר פלטפורמות דיגיטליות שונות לקבלת מידע ושירותים דיגיטליים מסוימים. נדרש עוד עבודה מאומצת אך רוב סעיפי ההחלטה עלו לאוויר או בשלבי פיתוח מתקדמים. כמו כן, ישנם מספר סעיפים שהינם לביצוע העתידי אך כבר ניתן לראות כי שלבי היישום שלהם התחילו, כגון סעיפי ההחלטה המתייחסים ללמידה מרחוק וקידום למידה דיגיטלית דרך פלטפורמת קמפוס IL.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת אזור אישי לאזרחים פרטיים ולעסקים
מרכיב ההחלטה
קיימת התשתית של האזור האישי שפתוח לציבור הרחב, שדרכה ניתן לקבל מידע ולבצע פעולות הקשורות לגופים הציבוריים ומשרדי הממשלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יישומון (אפליקציה) ייעודית לאזור האישי
מרכיב ההחלטה
ניתן להתקין את היישום (אפליקציה) Gov.ID בטלפון החכם ולקשר אותו לחשבון המשתמש האישי. המערכת פועלת ודורשת הרשמה דרך המחשב להפעלת האפליקציה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מערכת הזדהות אישית בעזרת תעודה חכמה
מרכיב ההחלטה
הוקמה מערכת הזדהות באמצעות תעודה חכמה שכוללת מספר תעודות שבעזרתן ניתן להזדהות במערכת.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תקצוב הקמת האיזור האישי והאפליקציה הייעודית
מרכיב ההחלטה
התקציב הועבר - בכפוף להחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
דיגיטציה של שירותי "אירועי החיים": פתיחת חברה ופתיחת עסק
מרכיב ההחלטה
חלק זה של שירותים בתחום "אירועי החיים" נמצא בפיתוח, וצפוי לעלות במהלך 2021-2022.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
דיגיטציה של שירותי "אירועי החיים": יבוא מסחרי
מרכיב ההחלטה
הוקם והועה לאוויר אתר מידע על יבוא חודשי אחוד בגרסת הרצה, כאשר חלק זה של שירותים בתחום "אירועי החיים" נמצא בפיתוח וצפוי לעלות במהלך 2021-2022.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
דיגיטציה של שירותי "אירועי החיים": מעבר בין עבודות
מרכיב ההחלטה
הוקפ והועלה לאוויר אתר לבקשה לקבלת ספח לתעודת זהות (ספח דיגיטלי) לאזרחים התובעים דמי אבטלה או עוברים בין עבודות, ואתר למענק עידוד תעסוקה למעסיקים. חלק זה של שירותים בתחום מצב החיים נמצא בפיתוח, וצפוי לעלות במהלך 2021-2022.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
דיגיטציה של שירותי "אירועי החיים": פטירה והיערכות ליום שאחרי אובדן כשירות
מרכיב ההחלטה
הוקם ועלה לאוויר אתר לקבלת ייפוי כוח מתמשך והפקדת צוואה. חלק זה של שירותים בתחום "אירועי החיים" נמצא בפיתוח וצפוי לעלות במהלך 2021-2022.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
דיגיטציה של שירותי "אירועי החיים": לידה
מרכיב ההחלטה
חלק זה של שירותים בתחום "אירועי החיים" נמצא בפיתוח וצפוי לעלות במהלך 2021-2022.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
דיגיטציה של שירותי "אירועי החיים": סיעוד
מרכיב ההחלטה
הוקם והועלה לאוויר קוד אשפוז סיעודי (מאז העלאת הטופס הדיגיטלי לאוויר נשלחו 205 טפסים). חלק זה של שירותים בתחום "אירועי החיים" נמצא בפיתוח וצפוי לעלות במהלך 2021-2022.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
דיגיטציה של שירותי "אירועי החיים": נכות
מרכיב ההחלטה
הוקם והועלה לאוויר אתר לקבלת גמלת ניידות. חלק זה של שירותים בתחום "אירועי החיים" נמצא בפיתוח וצפוי לעלות במהלך 2021-2022.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מימוש מדיניות "שאל פעם אחת"
מרכיב ההחלטה
התשתית פעילה ברמה הממשלתית בצורה מלאה, כאשר מול גופים ציבוריים החל פיילוט לבחינת תהליכי עבודה, ניהול סיכונים, מודל עלויות וכו'.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
החצנת המידה על פי מודל נתונים אחיד
מרכיב ההחלטה
סעיף זה נמצא בשלבי פיתוח שונים, כאשר רשות התקשוב מבצעת מעקב שוטף אחר התקדמות המשרדים בכל השלבים, הן בפן הטכנולוגי והן בפן המתודולוגי/עסקי של מידול המידע. כלל המשרדים שמופיעים להלן מצויים בלשבים שונים של פעילות ליישום הסעיף, החל מהתקנת התשתית ועד לפיתוח בפועל ופרסום השירותים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
חיבור ממשקי שדרת המידע הממשלתי לממשק "אירועי החיים"
מרכיב ההחלטה
סעיף זה נמצא בשלבי פיתוח שונים יחד עם הרצת השירותים הדיגיטליים המצויים בסעיף 5.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
חלופה לשירותים פרונטליים
מרכיב ההחלטה
במערכת ההזדהות הלאומית ניתן לפנות בשיחוה מזוהה, לנהל צ'ט או לפנות במייל על מנת לקבל את השירותים הנחוצים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מרכז זימון תורים
מרכיב ההחלטה
הממשק נמצא בשלבי פיתוח, וצפוי להיות זמין לציבור במהלך שנת 2021.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תקציב יעודי לביצוע סעיפים 10-11
מרכיב ההחלטה
התקציב הועבר - בכפוך להחלטת הממשלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הנגשת השירותים הדיגיטליים לאוכלוסיות חסרות אוריינות טכנולוגית
מרכיב ההחלטה
עבור יישום סעיף זה הוקם צוות וגובה תוכנית להנגשת השירותים. התוכנית נמצאת בתהליכי יישום מתקדמים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
היוועדות חזותית בבתי הדין
מרכיב ההחלטה
אפיון המערכת ושלב "מוק אפ" הסתיימו, אך פיתוח המערכת מתעכב.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
היוועדות חזותית: יישוב סכסוכים באופן מקוון
מרכיב ההחלטה
הדיונים בהיוועדות חזותית בערכאות בתי דין לענייני קורונה הוסדר בחוק מענק לעידוד תעסוקה. נושא זה צפוי להיות מקודם בחקיקה במנושא היוועדות חזותית בערכאות במסגרת חוק ההסדרים 2021-2022.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קידום השימוש בתשתיות היוועדות חזותית
מרכיב ההחלטה
משרד המשפטים עוסק בהבניית מדיניות לניהות דיונים בהיוועדות חזותית במשרד המשפטים, בין היתר בהתאם לממצאי מחקריו.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הפצת תיקוני חקיקה להערות הציבור
מרכיב ההחלטה
לצורך קידום הנושא (היוועדות חזותית) לא נדרשו שינויי חקיקה, ומשכך לא עלה צורך לגיבוש המלצות לשינויי חקיקה או תזכירים לעניין זה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
תקצוב לביצוע סעיף 14
מרכיב ההחלטה
התקציב עבר - בכפוף להחלטת ממשלה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תמיכה במחקר ופיתוח לעיבוד שפה טבעית בעברית
מרכיב ההחלטה
משרד הדיגיטל הלאומי, בשיתוף רשות החדשנות, אישרו את הקמתו של איגוד חברות לטכנולוגיות שפת אנוש (NLP Natural Language Processing), שיסייע בקידום הבנת השפה העברית והשפה הערבית במערכות ממוחשבות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תשלומים דיגיטליים בשירותים ממשלתיים
מרכיב ההחלטה
מרבית התשלובים בסעיף זה הושלמו, והכוונה להשלמות כלל השירותים עד לסוף רבעון ראשון 2021, כאשר קיימים כבר כיום למעלה מאלף שירותים שמאפשרים תשלומים דיגיטליים במערכת, ואחראים לנתח נכבד מכלל פעילות הגבייה הממשלתית.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
ביצוע תשלומים באיזור האישי
מרכיב ההחלטה
גובשה תפיסה לביצוע תשלומים דיגיטליים מתוך האזור האישי בהתאים לשירותים המזהוים הנדרשים, והיא אך מיושמת בשירותים הקיימים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הרחבת מערכת ההזדהות הלאומית לשימוש גורמים נוספים במגזר הציבורי ובמשק
מרכיב ההחלטה
הנושא נמצא בתהליך עבודה. ההתאמות הנדרשות בשלב הזה אין בהיבט טכנולוגי, אך ישנו תהליך עבודה מואץ בהקשרים של מועד ההפעלה והשימוש במגזר הציבורי ובמשק בכפוף לסעיף 31. בהקשר לכך, המשרד מציין כי אושר לאחרונה פיילוט ראשון על עיריית תל אביב-יפו לשימוש במערכת ההזדהות, בנוסף לקיום מהלכים לשימוש במערכת ההזדהות עם גופים חוץ ממשלתיים לשימוש במערכת זו.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
זיהוי דיגיטלי למערכת הפיננסית
מרכיב ההחלטה
סעיף 19 מרחיב את סעיף 18 שעדיין נמצא בהליכי עבודה. כתוצאה מכך, ובהתאם לקביעת סעיף זה, הזמן המשוער לעליית המערכת לאוויר הוא חודש מאי. ניתן להניח כי גם סעיף 19 נמצא בשלבי פיתוח ועבודה.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
קביעת דרכי אימות זהות
מרכיב ההחלטה
נמצא כי עד אפריל 2021 נקבעו חלק מדרכי אימות הזהות, וכי חלק מהם נמצאים בפיתוח וצפויים לעלות בחודשים הקרובים.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
חתימה אלקטרונית
מרכיב ההחלטה
חל עיכוב בתהליך ובוצעו רק שלמים מסוימים שעדיין לא מאפשרים שימוש בחתימה אלקטרונית.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת תשתית למערכת חתימות מרכזית לגופים ציבוריים במסגרת מתן שירותים
מרכיב ההחלטה
מאחר שמועד ביצוע סעיף הוא אפריל 2021, ותאריך זה עוד לא הגיע, נכון לכתיבת הדו"ח, ביצוע הסעיף נותר חלקי בלבד.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
גורם ממשלתי לאישור טכנולוגיות שונות
מרכיב ההחלטה
גורם ממשלתי מאשר הוקם, ונכון לאפריל 2021, יצא מכרז עבוק הקמת התשתית הרלוונטית לטכנולוגיות שידונו בסעיף זה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שרת החתימות
מרכיב ההחלטה
לא התקבלה תשובה ממשרד האוצר.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תשתית טכנולוגית להפקת אימות דיגיטלי
מרכיב ההחלטה
האתר נמצא בבניה, ועדיין לא מכיל את כל הטפסים הרלוונטים. ניתן לקבל דרכו מידע, אך נכון לאפריל 2021, טרם נמצא מידע עבור חותמות דיגיטליות וחותמות מעמד אפוסטיל באתר זה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הנפקת אישור אפוסטיל
מרכיב ההחלטה
נכון למרץ 2021 לא הושלמו כלל יעדי הסעיף. אחד מהיעדים שלא הושלמו הוא הקמת תשתית שתאפשר ביצוע סעיף זה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות מבצע לסעיפים 25-26 בהחלטת ממשלה זו
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת הליך דיגיטלי של הגשת ושמירת ערבויות אוטונומיות
מרכיב ההחלטה
ניתן לקבל באתר MYGOV מידע פנסיוני, אך אין אפשרות להגיש ולשמור ערבויות אוטונומיות בלתי מותנות שמונפקות על ידי המוסדות הפיננסיים.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מעבר מדורג לשימוש בערבויות דיגיטליות במשרדי הממשלה
מרכיב ההחלטה
מעד ביצוע סעיף זה מוגדר לסוף שנת 2022, ולכן הסעיף עוד לא בוצע.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
תקציב לביצוע סעיפים 28-29
מרכיב ההחלטה
לא התקבלה תשובה ממשרד האוצר.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת הוראות אופן השימוש בתשתיות ממשל זמין
מרכיב ההחלטה
הנושא נמצא בעבודה מאומצת ואינטנסיבית בין הגופים השונים. כשהעבודה תסתיים יפורסמו ההוראות הנ"ל.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת שירותי קשות התקשוב הממשלתית.
מרכיב ההחלטה
הנושא נמצא בעבודה מאומצת ואינטנסיבית בין הגופים השונים. כשהעבודה תסתיים יפורסמו ההוראות הנ"ל.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
התאמת תשתיות לשימוש השלטון המקומי
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות ייעודי לביצוע נושא זה, והתחיל מימוש בפועל של התאמת מערכת ההזדהות, שירות טפסים, שדרת המידע והאזור האישי, וכן מערכות נוספות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מסלולי הכשרה, ומסלולי הכשרה לתעשיית ההייטק
מרכיב ההחלטה
בסיכום מול משרד האוצר, הוחלט לחלק את המסלולים לשתי פעימות: 10 מסלולים בינואר, ו15 מסלולים נוספים ביולי. עד לתאריך 1/1/21 הונגשו בפלטפורמה 10 מסלולי לימוד להייטק והם פתוחים לקהל הרחב. כמו כן, יצא קול קורא לאיתור קורסים דיגיטליים ועולה כי שרק 15 המסלולים הנותרים יונגשו לקהל עד יולי 2021.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
קידום למידה דיגיטלית של הכשרות מקצועיות ומכללות טכנולוגיות
מרכיב ההחלטה
החלטת הממשלה הגדירה את אוכלוסיית היעד: "אוכלוסיות יעד של הממשלה ואוכלוסיות שנפגעו ממשבר הקורונה" והתקציב המיועד הועבר לפני כחודשיים. מטה ישראל דיגיטלית החל ביישום ההחלטה ע"י הוצאת קול קורא לאיתור קורסים דיגיטליים חינמיים ופיילוט מכינות להייטק.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
מערך אבחון מקצועי
מרכיב ההחלטה
החל מיפוי מקצועות וקורסים בביקוש גבוה על מנת לקבל החלטה אילו קורסים דיגיטליים לפתח או לבצע להם הסבה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
שיתופיות במסגרת תכני תוכנית הלמידה הדיגיטלית
מרכיב ההחלטה
עולה כי קידום פיתוח התשתית הטכנולוגית של פלטפורמת קמפוס IL נמצאת בשלבי תכנון והעלאת תוכן, ולכן לא יושמה באופן מלא. בפלטמורמה ממשיכה להתפתח וגופים שונים מעלים תכנים לתוכה.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
פיתוח תשתית קמפוס IL
מרכיב ההחלטה
קידום פיתוח התשתית הטכנולוגיות של פלטופרמה זו נמצאת בשלתי תכנון והעלאת תוכן, ולכן לא יושמה באופן מלאא. הפלטפורמה ממשיכה להתפתח וגופים שונים מעלים אליה תכנים. המערכת בשלבי בנייה והתאמה ולכן כרגע נראה כי אינה מסונכרנת עם מערכות ניהול אחרות.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
פיתוח הלמידה הדיגיטלית במערכת ההשכלה הגבוהה: סיוע בהקמת התשתית הטכנולוגית
מרכיב ההחלטה
התוכנית המיועדת לפיתוח הלמידה הדיגיטלית תפותח ותבוצע בשנים 2020-2022.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
פיתוח הלמידה הדיגיטלית במערכת ההשכלה הגבוהה: תמיכה בתשתיות
מרכיב ההחלטה
התוכנית המיועדת לפיתוח הלמידה הדיגיטלית תפותח ותבוצע בשנים 2020-2022.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
פיתוח הלמידה הדיגיטלית במערכת ההשכלה הגבוהה: הקמת מערכי מעקב, בקרה ואיסוף נתונים בתוך המוסדות להשכלה גבוהה
מרכיב ההחלטה
התוכנית המיועדת לפיתוח הלמידה הדיגיטלית תפותח ותבוצע בשנים 2020-2022.
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
מדדי הצלחה: שילוב למידה דיגיטלית בחלק מקורסי ההוראה
מרכיב ההחלטה
התבצע שילוב למידה דיגיטלית בחלק מקורסי ההוראה כמדד הצלחה לעמידה ביעדים ותנאי לסיוע.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מדדי הצלחה: שילוב קורסים דיגיטליים בלימודי התואר הראשון
מרכיב ההחלטה
התבצע שילוב למידה דיגיטלית בחלק מקורסי ההוראה כמדד הצלחה לעמידה ביעדים ותנאי לסיוע.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מדדי הצלחה: הנגשת קורסי הוראה דיגיטליים למוסדות השכלה
מרכיב ההחלטה
התבצע שילוב למידה דיגיטלית בחלק מקורסי ההוראה כמדד הצלחה לעמידה ביעדים ותנאי לסיוע.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מדדי הצלחה: פיתוח קורסים אקדמיים בדיגיטל
מרכיב ההחלטה
התבצע פיתוח מקבצי קורסים אקדמיים דיגיטליים, והם הונגשו דרך פלטםורמת קמפוס IL כמדד הצלחה לעמידה ביעדים ותנאי לסיוע.
סטטוס היישום

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר