רוטציה וקציבת קדנציות למנהלים בשירות המדינה

השלמת הסדרי רוטציה ותקופות כהונה בסגל הבכיר של שירות המדינה

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מהווה המשך לרפורמה בניהול ההון האנושי בשירות המדינה, וקובעת לקדם את יישום ההמלצות להקמת מנגנונים לרוטציה ותקופות כהונה קצובות במשרות הבכירות בשירות המדינה.

לצורך כך, קובעת החלטת הממשלה כי החל מיוני 2015 יפעל מנגנון קציבת קדנציות על חברי הסגל הבכיר בשירות המדינה, כך שכהונתם תיקצב בין 4-8 שנים. לאחר הקציבה יפעל מנגנון רוטציה לפיו יוצעו משרות אחרות בשירות המדינה על פי התנאים שנקבעו בהחלטה. 

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה יושמה. נכון ליוני 2017, מתוך 930 משרות המוגדרות כסגל בכיר בשירות המדינה, למעלה מ-400 משרות נמצאות במודל הקציבה, דהינו כ-43%. במשרות אלו נכללים חשבים, יועצים משפטיים, פקידי שומה ועוד. כמו כן, מתנהלים כ־30 מכרזים אשר פורסמו עם הערת קציבת קדנציה. בנוסף, כלל המשרות החדשות אשר יצאו למכרזים החל בתאריך 15 ביוני 2016, משויכות למנגנוני קציבת הקדנציה.

המנגנון עדיין לא חל על כל המשרות מאחר ותחולה רטרואקטיבית לא אפשרית כיוון שתחשב להרעת תנאים. 

תהליכי הרוטציה צפויים להתחיל רק בשנים 2020-2023. 

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר