המשך יישום התחרות ושיפור השירות בענף התחבורה הציבורית

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4148 שעניינה "המשך יישום התחרות ושיפור השירות בענף התחבורה הציבורית" באה בעקבות החלטות ממשלה שונות בנושא התחרות בתחבורה הציבורית והטילה על שר התחבורה להשלים את יישום הגברת התחרות עד שנת .2030 הוחלט לפרסם הליכים תחרותיים למפעילי קווים בצורה הדרגתית, להחיל מגבלות השתתפות וזכייה כדי למנוע ריכוזיות ולשפר את רמת השירות לנוסע. משרד התחבורה פירסם חמישה הליכים תחרותיים להפעלת קווים שונים ברחבי הארץ ושוקד בימים אלו על פרסום הליכים נוספים. כמו בנושאים רבים אחרים במדינה בימים אלה, גם החלטה זו סבלה מקשיים ביישום עקב המשבר הפוליטי והרפואי במדינה ואי העברת התקציב. בנוסף, חלו עיכובים במרבית ההליכים התחרותיים כתוצאה מהליכים משפטיים שעסקו בנידון.

 

מה קורה עם זה?

כמו בנושאים רבים אחרים במדינה בימים אלה, גם החלטה זו סבלה מקשיים  ביישום עקב המשבר הפוליטי והרפואי במדינה ואי העברת התקציב. בנוסף, חלו עיכובים במרבית ההליכים התחרותיים כתוצאה מהליכים  משפטיים שעסקו בנידון. דו"ח זה בוחן את יישום החלטת הממשלה אל מול  הצעדים הממשלתיים שננקטו. מתוך שני הסעיפים של ההחלטה, סעיף אחד  יושם חלקית (50%)  וסעיף אחד לא יושם  (50% ) ועדיין נמצא בהליכי ביצוע.

מבחינת ממצאי הדוח עולים המאפשרים הבאים:

מבנה הסעיפים, חלוקת עבודה ברורה
תכנון מוקדם

מבחינת ממצאי הדוח עולים החסמים הבאים:

פורס מז'ור

חסם משפטי

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
פרסום הליכים תחרותיים לבחירת מפעילים בכל אשכולות השירות באוטובוסים עד שנת 2030
מרכיב ההחלטה
פורסמו 5 הליכים תחרותיים לאשכולים שונים ברחבי הארץ. בימים אלה משרד התחבורה שוקד על פרסום הליכים נוספים
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
להביא לאישור הממשלה תכנית תחרות למטרופולין תל אביב עד תום שנת 2020
מרכיב ההחלטה
תכנית התחרות למטרופולין תל אביב נמצאת בהליכי גיבוש. יישומה התעכב עקב ממשלות המעבר ומשבר הקורונה
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים