הוזלת מחירי ערוצי הספורט

במסגרת ההחלטה להגברת התחרות בשוק התקשורת

מה הוחלט?

באוגוסט 2016 התקבלה החלטת ממשלה ובה מספר פעולות על מנת להגביר את התחרות בשוק התקשורת. סעיף 3 בהחלטה כולל שורה של תיקוני חקיקה על מנת להגביר את התחרות ולהוזיל את השידורי הספורט. תיקוני החקיקה נמצאים באחריות משרד התקשורת וצריכים להיות מאושרים בועדת הכלכלה של הכנסת.

 

מה קורה עם זה?

נכון אפריל 2018 לא בוצעו תיקוני החקיקה.

תיקוני החקיקה הובאו לדיון בוועדת הכלכלה בראשית 2017. מאז ועד היום התקיימו מספר דיונים בנושא אך התיקונים טרם אושרו וזאת כיוון שהגורמים השונים טרם הגיעו להסכמה על המתכונת המוסכמת לחוק.
ע"פ משרד התקשורת, השלמת החקיקה, המקודמת ע"י משרד האוצר, מתעכבת בשל עומס על צוותי העבודה הרלוונטיים.

 

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים