מבט השוואתי- ממשלה 34

תאריך פרסום:
19/09/2023
ללא קטגוריה

הממשלה ה-34, שהוקמה בשנת 2015, קיבלה עד מחקר זה 1,696 החלטות, מהן 953 במהלך שנת 2016 בלבד. זהו מספר החלטות גבוה במיוחד ביחס לממשלות ישראליות קודמות.

הממשלה ה-34 מתאפיינת בריבוי יחסי של החלטות ביצועיות, כלומר החלטות בעלות אופי יישומי, ובשיעור נמוך יחסית של החלטות מנהלתיות. שיעור החלטות הממשלה הביצועיות בממשלה ה-34 עומד על 40%, לעומת 26% בממשלה הקודמת, ה-33, ו-21% בלבד בממשלה ה-32.

מתוך ההחלטות הביצועיות, מתאפיינת פעילות הממשלה הנוכחית בריבוי יחסי של החלטות בנושאים הבאים:

  • דיור ונדל"ן (13%)
  • תקציב, פיננסים ומיסוי (12%)
  • ממשל ומינהל ציבורי (10%)
  • פנים ושלטון מקומי (9%)

לצד הנושאים הזוכים לשיעור החלטות גבוה, מתאפיינת הממשלה הנוכחית בשיעור נמוך של החלטות בתחומים הבאים:

  • חינוך (2.6%)
  • בריאות (1.9%)
  • אנרגיה ותשתיות (6.4%)

הממשלה ה-34 התמקדה במיוחד בנושאי דיור, תקציב וממשל. היא גם קיבלה מספר החלטות משמעותיות בתחומים נוספים, כגון ביטחון, משפט ויחסי חוץ.

להלן כמה ניתוחים והשלכות אפשריות של הממצאים:

  • העובדה שהממשלה ה-34 קיבלה מספר החלטות גבוה במיוחד עשויה להצביע על יעילות ופעילות רבה. עם זאת, חשוב לזכור שחלק מההחלטות הן טכניות או מינהליות בלבד, ואינן בהכרח מעידות על פעילות משמעותית.
  • הריכוז בנושאי דיור ותקציב עשוי להצביע על העדיפויות של הממשלה הנוכחית. אלו הם נושאים חשובים במיוחד עבור הציבור הישראלי, וייתכן שהממשלה רואה בהם דרכים מרכזיות לשיפור איכות החיים של האזרחים.
  • הריכוז בנושאי ממשל עשוי להצביע על רצון של הממשלה לשפר את תפקוד המדינה. אלו הם נושאים מורכבים, ותהליך של שיפור עשוי לקחת זמן.

כמובן, חשוב להמתין ולראות כיצד ההחלטות של הממשלה ה-34 ימומשו בפועל. רק אז ניתן יהיה להעריך באמת את השפעתן על החברה הישראלית.