מעשה ידינו: מפת דרכים חדשה לשירות הציבורי

תאריך פרסום:
07/05/2024
ממשל ומנהל ציבורי
מנהלתי
שירות ציבורי

במסגרת המיזם ״מעשה ידינו: מפת דרכים חדשה לשירות הציבורי״ של המרכז להעצמת האזרח, שמטרתו חיזוק השירות הציבורי, הגישה העמותה בקשת חופש מידע לנציבות שירות המדינה. בקשת המידע עניינה במכרזי כח אדם שנערכו בשירות המדינה בין השנים 2021-2023, תוך התייחסות למספר פרמטרים ובהם תאריכי פתיחת וסיום המכרז, סטטוס המכרז, מספר מועמדים, ציון ממוצע של המועמדים במכרז ועוד.
הנתונים נועדו לצורך הפקת תובנות ביחס לסטטוס הקיים בתחום מכרזי כח האדם בשירות המדינה, כחלק מגיבוש המלצות של המרכז ביחס לשינויים נדרשים בשירות המדינה במגוון תחומים.
להלן מספר תובנות שעלו מניתוח ראשוני של הנתונים. יצויין כי מדובר בניתוח ראשוני והמרכז יעמיד את הטבלה הגולמית לעיון הציבור, על מנת שהמעוניינים יוכלו לנסות להפיק תובנות נוספות ממקבץ הנתונים העשיר.

לעיונכם ולשימושכם – מסמך התובנות וקובץ גולמי של הנתונים