שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא ר' יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה

מה הוחלט?

בינואר 2017 התקבלה החלטת ממשלה לשיפוץ שני מתחמים של קברי צדיקים לטובת שיפור התשתיות והנגשתן. מדובר באתר ציון קבר התנא רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה וקבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה. 

בהחלטה נקבעו המקורות התקציביים וכי המשרד לשירותי דת ינהל אותם  וילווה את יישום הפרויקטים.

לצפייה בנוסח המקורי
מה קורה עם זה?

נכון למאי 2018 טרם החל שיפוץ האתרים.

 

מיושם חלקית
שיפוץ קברי צדיקים
הממשלה ה-34
התקבל ביום  
22/01/2017
החלטה 2318
משרדים אחראיים:
משרד לפיתוח הפריפרייה, הנגב והגליל
משרד לשירותי דת
מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
1
מרכיב ההחלטה
שדרוג אתר הקבר של התנא רבי יונתן בן עוזיאל.
תמונת מצב עדכנית
התקיימו דיונים בנוגע לתכנון הפרויקט אך טרם גובשה החלטה.
סטטוס היישום
לא יושם לא יושם
2
מרכיב ההחלטה
שדרוג אתר הקבר רבי עקיבא והרמח”ל.
תמונת מצב עדכנית
ישנה חברה שנבחרה במרכז ואמורה היתה להתחיל את העבודות במהלך אפריל 2014 לשדרוגו.
סטטוס היישום
מיושם חלקית מיושם חלקית
3
מרכיב ההחלטה
הקצאת מסגרת תקציבית על סך 16.75 מיליון ₪ עבור שני הפרויקטים.
תמונת מצב עדכנית
התקציב עבור הפרויקטים זמין וממתין להוראת ביצוע במשרד לשירותי דת.
סטטוס היישום
יושם יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור? יש לכם הערות, עדכונים או תיקונים?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

צור קשר