האתגרים הייחודיים לנשים במלחמה והמענה הממשלתי עבורם

רקע

טבח השבעה באוקטובר והמלחמה שהגיעה בעקבותיו, השפיעו עמוקות על כלל אזרחי ישראל. בדו"ח זה בחרנו להתחקות אחר הסוגיות הייחודיות הנוגעות לנשים בתקופה זו, מתוך הבנה שאירועי קצה נוטים להדגיש פערים המתקיימים בשגרה ביתר שאת.

באשר להשלכותיה הישירות של מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, נרשמה פגיעה חסרת תקדים בנשים, באופן שיטתי ומתוכנן בכדי להעצים את ממדי הזוועה ולהוות כלי לוחמה פסיכולוגית. המחבלים פעלו בדפוסים של אלימות מגדרית קשה וקיצונית בזירות השונות כלפי נשים, ילדים וגברים. 91 נשים וילדות נחטפו לעזה ו־343 נשים וילדות נרצחו.

מתוך הדוח שפורסם על ידי הנציגה המיוחדת למזכ"ל האום לאלימות מינית בסכסוך ישנן אינדיקציות ברורות לכך שאלימות מינית התרחשה במסגרת המתקפה וישנן ראיות ברורות ומשכנעות שהחטופות והחטופים עוברים אלימות מינית בשבי.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים