התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026

תקציר

תוכנית החומש השנייה לפיתוח כלכלי בחברה הערבית, על סך 30מיליארד ש"ח, אושרה בממשלה באוקטובר 2021. התוכנית כונתה َت َق ُّد ْم ("תקאדום"), בתרגום מערבית- התקדמות. ואכן, המטרה העומדת בבסיסה, בדומה לתוכנית החומש 922 שקדמה לה, היא לקדם את החברה הערבית בישראל במגוון זירות, תוך צמצום פערים, אפליה ואי שוויון ובכך להטיב את מצבה של האוכלוסיה הערבית ולהביא לצמיחת המשק הישראלי בכללותו.

בעוד בתוכנית החומש 9221 עיקר המיקוד היה לתקן מיסודו את מנגנון הקצאת התקציבים, תוכנית החומש השנייה הרחיבה את היריעה גם לתחומי חברה, רווחה, תעסוקה, תשתיות ועוד. בכך, שאפה לייצר פתרונות הוליסטיים וברי קיימא שיהוו מנועי צמיחה ארוכי טווח ויתרמו לצמצום הפערים. לא בכדי, בסמוך להחלטה 550, עברו גם החלטות נוספות כמו החלטה 549 למיגור הפשיעה בחברה הערבית על סך 2.5 מיליארד ש"ח 2 ותוכניות חומש פרטניות עבור החברה הבדואית, הדרוזית, הצ'רקסית וכן עבור תושבי מזרח ירושלים והערים המעורבות.

בדו"ח זה נבחנה תמונת היישום של החלטה 550 כשנתיים וחצי מהרגע בו יצאה לדרך. על כן, מדובר בדו"ח ביניים שיתוקף שוב בשנת 2025 וכן לאחר סיום התוכנית בשנת 2026.

מבדיקת המוניטור עולה כי מתוך 218 סעיפים אופרטיביים בהחלטה 550 שנבדקו, % 10.2 לא יושמו, % 16.5 יושמו באופן חלקי ו־% 73.3 יושמו באופן מלא או נמצאים בשלבי ביצוע, כאשר סטטוס "בביצוע" מתייחס לסעיפים שהמועד בו הם אמורים להיות מיושמים באופן מלא על פי ההחלטה טרם הגיע, אולם הם כבר נמצאים בשלבים שונים של יישום על פי לוח הזמנים

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים