מוניטור נגב

ביצוע החלטות הממשלה לפיתוח הנגב

מה הוחלט?

בשנים 2013-2014 התקבלה סדרה של החלטות ממשלה שעסקו בפיתוח חברתי וכלכלי של הנגב. ההחלטות הן פועל יוצא של הערכות אזרחית לקראת מעבר צה"ל לנגב, הצורך לצמצם פערים בין מרכז ופריפרייה ולתת מענה לצרכים הביטחוניים אחר מבצע "צוק איתן".  החלטות הממשלה הן:

 החלטה 546 -התוכנית הלאומית לפיתוח הנגב על רקע מעבר צה"ל לנגב, מיום 14.7.2013
 החלטה 1846 – חיזוק שדרות ויישובי עוטף עזה לשנים 2015-2016, מיום 10.7.2014
 החלטה 1897 – חיזוק העורף כתוצאה ממבצע "צוק איתן", מיום 24.7.2014
 החלטה 2025 – תוכנית רב שנתית לפיתוח הדרום, מיום 23.9.2014

מרכיבי ההחלטות כוללים שורה של פעולות ממשלתיות בתחומים הבאים: בריאות, תרבות, ביטחון פנים והגנת העורף, תעשייה, מסחר ועסקים, תיירות, חקלאות, שלטון מקומי, הגנת הסביבה, תעסוקה, רווחה ושירותים חברתיים, תחבורה, אנרגיה, מים ותשתיות, פיצויים והטבות מס, חינוך, דיור ונדל"ן.

מה קורה עם זה?

דו"ח המעקב המובא בפניכם בוחן את מידת היישום של החלטות אלה ומציג סטטוס ביצוע מפורט עבור למעלה מ-120 סעיפי ביצוע הכלולים בהן. ממצאי הדו"ח מעלים תמונת מצב מורכבת: מחד, מדגים הדו"ח ביצעו משביע רצון עבור כמחצית מסך סעיפי ההחלטות. סעיפים אלו התקדמו היטב, תוקצבו ויושמו באופן התואם במידה רבה את שתוכנן. לעומתם, מצוינים בדו"ח סעיפים אחרים, אשר ביצועם הינו חלקי בלבד ואשר תהליכי היישום הכרוכים בהם סובלים מקשיים וחסמים מגוונים, המפורטים בגוף הדו"ח.
לצורך הצגה נוחה וידידותית של ממצאי הדו"ח, הכנסו לאתר מ"מוניטור נגב" שלנו המאפשר ניווט וחיפוש נוח בין הסעיפים, על פי קטגוריות שונות, תוך הצגת תמונת המצב המתוקצרת. אנו נמשיך בעדכון האתר באופן שוטף:

 

לאתר, אנא לחצו כאן.

 

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים