יישום ההחלטה לשינוי תנאי קבלת הנחה בארנונה על בסיס מבחן הכנסה

ב־15 במאי 2013 עברה החלטת ממשלה 150 שנוגעת להנחה בארנונה.
בשיתוף עם שר האוצר, לתקן את סעיף 12 לחוק ההסדרים וכן את תקנה 2(א)(8) בתקנות ההסדרים תוך הכנסת
מיצוי כושר ההשתכרות כתנאי מחייב לקבלת הנחה בארנונה בהתבסס על מבחני הכנסה.

מה הוחלט?

במאי 2015, במסגרת החלטות חוק ההסדרים של הממשלה ה-33, התקבלה החלטה כי הנחות בארנונה על בסיס מבחן הכנסה יינתנו רק בכפוף למבחן מיצוי כושר השתכרות של משק הבית. מבחן מיצוי ההכנסה יקבע בכפוף לקריטריונים שנקבעו בהחלטת הממשלה. לצורך כך, משרד הפנים היה צריך לקדם תיקונם של התקנות ושל חוק ההסדרים.

 

 

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה לא יושמה ולא תוקנו מבחני התמיכה לקבלת הנחה בארנונה כך שיעודדו יצאה לעבודה. הממשלה ה-33 לא קידמה את הנושא. בממשלה ה-34, השתנה ההרכב הקולאיליוני והמדיניות המוצהרת בנושא והוא לא קודם גם כן.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
תיקון תקנות חוק ההסדרים ע"י שר הפנים בתוך חודשיים.
מרכיב ההחלטה
שר הפנים לא תיקן תקנות חוק ההסדרים בנושא הנחה בארנונה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון חוק ההסדרים.
מרכיב ההחלטה
משרד הפנים לא קידם תיקון חקיקה בנושא.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות בינמשרדי שיהיה רשאי לקבוע כללים נוספים לגבי קבוצות אוכלוסיה לגביהן קיימת מניעה אובייקטיבית למיצוי כושר השתכרות לרבות אימהות חד הוריות.
מרכיב ההחלטה
הצוות לא הוקם.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים