תמיכה בענף הספנות

שיפור כושר התחרות של הספנות הישראלית

מה הוחלט?

החלטת הממשלה הנה החלטה נוספת בסדרה של החלטות ממשלה שמתקבלות מאז שנת 97' ומסבסדות את אוניות צי ישראליות לחיזוק ענף הספנות הישראלי. ההחלטה קובעת סבסוד בגובה 24 מיליון ש"ח לשנה, עבור השנים 2014-2017, עבור ספינות שיצוותו בהם בין 4-8 ימאים ישראלים בחברות הספנות הפרטיות המובילות מטעני נפט ומוצריו ופחם.

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה מיושמת. בשנים 2014-2015 הועברו הכספים לחברות, וזאת למרות שהתקנה להעסקת ימאים ישראלים פקעה בשנת 2010. כמו כן, הסבסוד נותר כשהיה בשנת 97, למרות שמספר האוניות המסובסדות גדל מ-24 ל-36.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
סבסוד של אוניות צי ישראליות בגובה 24 מיליון ₪ לשנה.
מרכיב ההחלטה
בשנת 2015 עמד תקציב התמיכה בספנות על 23,861,000 ₪ לשנה. בפועל, תוקצבו 5 חברות בגובה של 22,820,000 ₪.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים