תכנית לאומית להגדלת כוח אדם מיומן לתעשיית ההייטק

רקע

בעשורים האחרונים תעשיית ההייטק תרמה באופן משמעותי לפיתוח המשק והפכה לאחד מעמודי התווך של הכלכלה הישראלית, ואף מכונת "הקטר של המשק". בשנת ,2021 משקלה של תעשיית ההייטק בייצוא הישראלי עמד על כ־54%, היא העסיקה 10.4% מהשכירים במשק ומשקלה הכללי בתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) היה 15.3%. אולם, נכון לעכשיו השנים 2021–2022 היו שנות שיא עבור תעשיית ההייטק הישראלית ובחודשים האחרונים חלה האטה משמעותית בענף. המלחמה באוקראינה, האינפלציה בארץ ובעולם, סביבת הריבית המאתגרת גיוסי הון והסערה סביב השינויים החוקתיים בישראל נותנים את אותותיהם על התעשייה. החלטת ממשלה זו תרמה לשיאים אליהם הגיע ההייטק הישראלי בעיקר הודות לכך שסייעה להגדיל את כמות העובדים המיומנים לתעשייה, דבר שלא קרה במשך שנים רבות.

מה קורה עם זה

דו"ח המעקב הנוכחי עוסק ביישום החלטת ממשלה 2292 שהתקבלה בינואר 2017. מטרת ההחלטה היא להביא לקידום וגידול כוח האדם המיומן בהייטק, זאת באמצעות הגדלת מספר הסטודנטים הלומדים במקצועות רלוונטיים באקדמיה, הבאת מומחים זרים מחו"ל, עידוד עלייה, פיתוח והוצאה לפועל של תכניות לשילוב אוכלוסיות בייצוג חסר בתעשיית ההייטק ועוד. ניכר כי ההחלטה מבוצעת ברובה, בייחוד הסעיפים האופרטיביים שבה. מתוך 39 סעיפים בהחלטה – 7 לא יושמו כלל (17.9%), 5 יושמו באופן חלקי (12.8%) ו-26 סעיפים יושמו באופן מלא (66.7%), סעיף אחד חסרולא היה מידע לגביו (2.6%).

 

 

לכתבה במדור המוניטור ב-"גלובס"

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים