תכנית חירום לאומית לדיור הציבורי

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4078 — "תוכנית חירום לדיור הציבורי", שהתקבלה ב־29.07.2018 נועדה למצוא פתרונות למשבר בדיור הציבורי, לגבש המלצות ותיקוני חקיקה להגדלת היצע הדירות בדיור הציבורי וכן, לתת מענה למצוקה הקיימת אצל זכאי הדירות. בהחלטה הוקם צוות בין משרדי בראשות מנכ"ל משרד השיכון וכן, הוקמו צוותי עבודה בין משרדיים לטיפול בסוגיות שונות בתחום. עם זאת, עבודת צוותי העבודה השונים לוותה בחוסר הסכמה נרחב בין הצדדים, מה שהוביל לפיזור הוועדה, אי גיבוש המלצות בתחום ולמעשה אי קיום ההחלטה.

מה קורה עם זה?

מהדו"ח עולה כי יישום ההחלטה לוקה בחסר ולמעשה ניתן להגיד שהמדיניות בה לא יושמה בכלל. רק סעיף אחד (25%) מההחלטה יושם חלקית, ואילו 3 סעיפים לא יושמו כלל (75%).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות בין משרדי שימליץ על תכנית להרחבת הדיור הציבורי
מרכיב ההחלטה
הוועדה הוקמה אך התפזרה על רקע אי הסכמות ולא הגישה המלצות. היא לא הוקמה מחדש עקב בחירות חוזרות.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הגשת המלצות בנוגע להגדלת מלאי הדיור הציבורי תוך 60 יום
מרכיב ההחלטה
ההמלצות לא הוגשו עקב אי הסכמות ופיזור הוועדה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת שינוי הכלים הקיימים בתחום הסיוע בשכר דירה לקבוצות שונות על ידי משרד הבינוי והשיכון ואגף התקציבים תוך 60 ימים
מרכיב ההחלטה
הבחינה לא הסתיימה ולא הוגשו המלצות בתחום.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת קביעת מפרט שיפוץ מחייב לדירות בדיור הציבורי על ידי משרד הבינוי והשיכון ואגף התקציבים בתוך 60 ימים
מרכיב ההחלטה
הבחינה לא הסתיימה ולא הוגשו המלצות בתחום.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים