תכנית ארצית לשילוב בעבודה

תכנית "יוצאים לעבודה"

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קבעה להפעיל תכנית ארצית לשילוב בעבודה, תחת השם "יוצאים לעבודה". מדובר למעשה בהמשך לתכניות ויסקונסין ו"אורות לתעסוקה" עם שינויים מסוימים עליהם המליצה ועדה שעסקה בנושא. הרעיון שעמד בבסיס ההחלטה היה לסייע למקבלי קצבאות לעבור מרווחה לעבודה באמצעות שילובם בשוק העבודה. החלטתה ממשלה נודעה לעגן מהלך זה בחקיקה.

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה לא יושמה. למעשה הוחלט על ידי הדרגים המקצועיים שלא להמשיך ולקדם אותה, כיוון שהחל ממרץ 2014 החלה לפעול תכנית מקבילה, על ידי שירות התעסוקה בשם "מעגלי תעסוקה". ההחלטה לבטל את החלטת הממשלה לא חזרה לידי מקבלי ההחלטות והיא בוטלה בפועל על ידי הדרגים המקצועיים שלא המשיכו לקדם את יישומה. 

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הסכמת שר האוצר ושר הכלכלה לשינויים והתאמות
מרכיב ההחלטה
סעיף זה הפך לא רלוונטי שכן התכנית לא יצאה לפועל
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
החלת הצעת החוק כהוראת קבע
מרכיב ההחלטה
תכנית "מעגלי תעסוקה" שפותחה על ידי שירות התעסוקה ומפועלת מאז מרץ 2014 ייתרה את הצורך בתכנית "יוצאים לעבודה" ולכן לא החילו את הצעת החוק. "מעגלי תעסוקה" לא עוגנה בחקיקה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
ביצוע תיקונים בהצעת החוק
מרכיב ההחלטה
בוצעו ביוני 2016
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים