תחבורה ציבורית לעובדים

עידוד השימוש בתחבורה ציבורית בקרב עובדים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת כי כדי להפחית השימוש ברכב פרטי בנסיעות לעבודה,
יוקם צוות ממשלתי שיכין תוכנית למתן תמריצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית במקומות עבודה. התוכנית תפעל בשנים 2013-2018 ותתקוצב ב-40 מיליון ש""ח.

מה קורה עם זה?

החלטה זו לא יושמה בשל מחלוקת בין המשרדים שהיו חברים בצוות הממשלתי וכן נוכח חוסר היכרות הגורמים שכתבו את ההחלטה עם הפתרונות התחבורתיים שכבר קיימים בשטח. בפועל, לא נכתבה תוכנית חדשה והכספים לא הוקצו לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
תקצוב התוכנית - 40 מיליון ש"ח לשנים 2013-2018
מרכיב ההחלטה
מאחר ולא גובשה התוכנית לא נוצלו התקציבים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
ניסוח התוכנית למתן תמריצים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית במקומות עבודה עד ספטמבר 2013
מרכיב ההחלטה
צוות העבודה קיבל דחייה למועד הגשת התוכנית עד דצמבר 2013, אך בשל מחלוקת בתוך הצוות בין המשרד להגנת הסביבה ומשרד התחבורה, ובשל העובדה שהצוות נוכח תוך כדי עבודה שלמעשה חלק מהפתרונות מיושמים כבר בפועל ע"י משרד התחבורה, לא הוגשה תוכנית.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות לגיבוש תוכנית לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית בקרב עובדים
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות בראשות מנכ"ל משרד התחבורה ובהשתתפות נציגים של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה, נציגי משרד הכלכלה, נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר ונציגי המשרד להגנת הסביבה.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים