תוכנית לצמצום זיהומים ומחלות הקשורים לזרימות מים ושפיעות באגן ההיקוות של הכנרת

על בסיס החלטת ממשלה 4528 ממרץ 2019

מה הוחלט?

במרץ 2019, בעקבות התפרצות מחלת העכברת, קיבלה ממשלת ישראל את החלטה 4528 — "תכנית לצמצום זיהומים ומחלות הקשורים לזרימת מים ושפיעות באגם ההיקוות של הכנרת". ההחלטה באה לעדכן את תוכנית העבודה מ־ 2012, להתאימה לצרכים של היום ולהקצות אליה תקציב חדש.

עיקרי התוכנית כוללים הרחקת מרעה ממקורות הנחלים באמצעות בניית שקתות ואבוסים, חיסון העדרים הרועים באגן ההיקוות נגד מחלת העכברת, ניטור נחלים לאינדיקטורים וניטור חיות בר לגורמי מחלה. ההחלטה התקבלה במטרה להפחית את הסיכון לזיהומים סביבתיים, את הפגיעה בבריאות הציבור, וכן כדי לצמצם פגיעה בתיירות.

מה קורה עם זה?

דוח זה ביקש לבחון את אופן יישום ההחלטה כשנתיים מיום קבלתה תוך מיפוי המאפשרים והחסמים אשר סייעו או עיכבו את יישומה. מממצאי המעקב עולה כי ההחלטה ברובה יושמה. כך, מתוך 7 סעיפים ביצועיים, 4 יושמו באופן מלא (57%) ו־ 3 יושמו באופן חלקי (43%).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות בין-משרדי
מרכיב ההחלטה
הצוות הוקם ביוני 2019, ומאז מתכנס על-פי צורך
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הוצאה לפועל של התוכנית להרחקת בקר
מרכיב ההחלטה
התוכנית עומדת על כ־ 75% מימוש תקציבי. המשך העבודה עשוי להמשך כשנה נוספת.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הרחבת דיגום הנחלים ומקורות המים בצפון
מרכיב ההחלטה
החל מקיץ 2020 הורחב היקף הדיגומים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
ביצוע תוכנית לניטור מחלות בחיות בר
מרכיב ההחלטה
חלקים מהתוכנית יושמו אך היקף הפעילות נותר מוגבל.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
קידום חיבורי צרכן על מערכות אספקת מים
מרכיב ההחלטה
מיושם כחלק מהתוכנית להרחקת בקר, ועל כן טרם הושלם.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הרחקה של בקר לפי התוכנית להרחקת בקר
מרכיב ההחלטה
החל באופן מיידי בשנת 2019 .
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
העברת תקציבים
מרכיב ההחלטה
הסכום המצוין בהחלטה הועבר.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים