תוכנית לצמצום האלימות בבתי חולים

צמצום האלימות נגד סגלים רפואיים

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת כי יש להקים צוות בין-משרדי שיגבש תכנית לצמצום האלימות נגד סגלים רפואיים בבתי חולים ובמרפאות בקהילה, אשר תכלול מניעה, אכיפה, מיצוי הדין ופעולות תומכות כגון: הכשרה לסגל הרפואי, הסברה בציבור ומדידה והערכה של האפקטיביות של התכנית.

מה קורה עם זה?

החלטה זו יושמה כפיילוט מוצלח בשישה בתי חולים ממשלתים. הפיילוט כולל הצבת שוטרים באופן קבוע בבתי החולים מה שמשפר את אלמנט המניעה והאכיפה. יחד עם זאת, לא מדובר ביישום בכלל בתי החולים והמרפאות בקהילה כפי שדובר בהחלטת הממשלה. כמו כן, בשל קושי חשבי בהעברת הכספים לבית חולים ששייך לקופת חולים, לא נפתח הפיילוט בבית חולים נוסף. עתידו של הפיילוט לא ברור אחרי שנת 2016 והחלקים של מיצוי הדין מול תוקפים והסברה לא בוצעו.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
מרכיבי התוכנית - אכיפה וגברת ההרתעה במפני מחוללי אלימות
מרכיב ההחלטה
הצבת עמדות משטרה בבתי החולים וסגירת מעגל עם המערכת המשפטית
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מרכיבי התוכנית - מיצוי הדין במקרי אלימות נגד סגלים רפואיים
מרכיב ההחלטה
לא ננקטו פעולות חדשות כפועל יוצא מההחלטה. ישנם יוזמות ממשלתיות אחרות שלא הבשילו.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות בינמשרדי
מרכיב ההחלטה
הוקם צוות שכולל את כל המשרדים הרלוונטים ובתי החולים והוא נפגש באופן תדיר.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תוכנית בבתי חולים ובמרפאות בקהילה לצמצום האלימות
מרכיב ההחלטה
גובשה תוכנית פיילוט לשבעה בתי חולים והיא פועלת בשישה בלבד, אין תוכנית עבור מרפאות בקהילה וכלל בתי החולים בארץ.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
מרכיבי התוכנית - מניעה ומיגור מקרי אלימות
מרכיב ההחלטה
הכשרת סגלים רפואיים להתנהגות מצמצמת אלימות, הפחתת המתח בבתי החולים, שילוב אמצעים טכנולוגיים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מרכיבי התוכנית - הכשרה לאנשי סגל רפואי ומאבטחים בבתי החולים
מרכיב ההחלטה
הכשרת השוטרים, מאבטחים והדרכת סגלים
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
מרכיבי התוכנית - הסברה והעלאת מודעות הציבור לנושא
מרכיב ההחלטה
לא קודם כלל
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מרכיבי התוכנית - מדידה והערכה של הפיילוט
מרכיב ההחלטה
ע"י מחקר מלווה, צוות משותף וסקר
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים