שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי וחיזוק הביטחון בירושלים

מה הוחלט?

על בסיס החלטת ממשלה מספר 1402 מיום 10.04.2016 הוחלט לקדם תוכנית פעולה לשנים 2020-2016 לטובת שיפור רמת הביטחון האישי במגזר הערבי, ולחיזוק הביטחון במחוז ירושלים. בין השאר נקבע כי יוקצו 500 תקני כוח אדם למשטרת ישראל בשנת 2016; יוקצו תקני כוח אדם במשטרת ישראל משנת 2017 ואילך (בכפוף להתאמות תקציביות); יגובש מתווה ליישום התוכנית בשנים 2020-2017, במסגרת דיוני התקציב של שנת 2017.

מה קורה עם זה?

במסגרת התכנית הרב שנתית נוספו למשטרה 706.75 תקנים עד לחודש יוני 2017. הוחלט כי משנת 2017 ואילך (בכפוף להתאמות תקציביות) סך תוספת תקני השוטרים במגזר הערבי ולביטחון ירושלים תהיה 2,380, במקום 2,600. בנוסף, היעדים לתכנית רב-שנתית נידונו בדיוני התקציב, ונקבעו יעדי גיוס, פתיחה וחיזוק של תחנות משטרה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
גיבוש של מתווה ליישום התכנית הרב-שנתית בשנים 2020-2017, במסגרת דיוני התקציב של שנת 2017.
מרכיב ההחלטה
היעדים לתכנית רב-שנתית נידונו בדיוני התקציב. נקבעו יעדי גיוס, פתיחה וחיזוק של תחנות משטרה.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת תקני כוח אדם במשטרת ישראל משנת 2017 ואילך (בכפוף להתאמות תקציביות).
מרכיב ההחלטה
הוחלט כי סך תוספת תקני השוטרים במגזר הערבי ולביטחון ירושלים יחד, תעמוד על 2,380, במקום 2,600.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת 500 תקני כוח אדם למשטרת ישראל בשנת 2016
מרכיב ההחלטה
במסגרת התכנית הרב שנתית ביצעה נוספו למשטרה 706.75 תקנים עד לחודש יוני 2017.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים