שיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל

על בסיס, החלטה מס' 1885 מיום 11.8.16

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 1885 לשיפור מצבם הכלכלי של הקשישים בישראל היא פרי הסכם קואליציוני בין סיעת ישראל ביתנו לבין סיעת הליכוד שנעשה לקראת כינונה של הממשלה ה-34 במאי 2015. ההחלטה קובעת סדרה של פעולות למתן הטבות כלכליות לקשישים, בדגש על ניצולי שואה וקשישים עולים.

מה קורה עם זה?

ההחלטה קבעה כי יועלה סכום קצבאות הזקנה, יוענקו הטבות מיוחדות לניצולי שואה, יוגדל הסיוע בשכר דירה לקשישים, וכן יוקצו דירות בדיור הציבורי לקשישים עולים. כל סעיפי ההחלטה – יושמו.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקצאת דירות בדיור הציבורי לקשישים עולים
מרכיב ההחלטה
150 מיליון שקל בשנת 2016 לטובת רכישת דירות למאגר הדיור הציבורי, שליש מהסכום יועד לזכאי משרד העלייה והקליטה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הגדלת הסיוע בשכר דירה לקשישים
מרכיב ההחלטה
הוגדל ב-40 מיליון שקל בשנת 2017. לביצוע עתידי: 40 מיליוו שקל ב-2018, ו-70 מיליון שקל ב-2019.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הטבות מיוחדות לניצולי שואה
מרכיב ההחלטה
החוק עודכן לטובת הגדלת המענק לניצול שואה בשנת 2016.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
העלאה בסכום קצבאות הזקנה
מרכיב ההחלטה
הוגדלו החל מינואר 2017
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים