שיפור מסד נתוני הדיור הממשלתי

שיפור מסד הנתונים הממשלתי אודות שוק הנדל"ן

מה הוחלט?

החלטת הממשלה ממנה ועדת היגוי בין-משרדית לשיפור מסד הנתונים הממשלתי אודות שוק הנדל"ן, אשר בראשה יעמוד הממונה על התקציבים במשרד האוצר. שיפור מסד הנתונים יכלול טיוב המידע הקיים במאגרי מידע ממשלתיים הנוגע לשוק הנדל"ן, כך שיתאפשר ניתוח המשלב נתונים ממספר מאגרי מידע שונים באמצעות כלי בינה עסקית ופיתוח כלים שונים להצגה ולניתוח של המידע. בנוסף, תפעל הוועדה להנגיש את המידע הקיים במאגרי המידע הללו לציבור הרחב ולפעילים בשוק הנדל"ן, תוך שאיפה לשמור על הגנה הפרטיות. פעילות הוועדה תתוקצב בסך של 5 מיליוני ש"ח בשנה.

מה קורה עם זה?

נכון למאי 2017 ניתן לומר שההחלטה יושמה כמעט במלואה. הצוות, בראשות המדען הראשי של מפ"י (מרכז מיפוי ישראל), הוקם ומתכנס החל משנת 2013. הצוות פיתח כלים שונים ומבוססי בינה עסקית שהותאמו למאגר המטוייב, ובהם כלים לשאילתות מתקדמות, כלים לזיהוי מגמות, פריסת המידע על גבי מפה חכמה, בניית מערכת גיאוגרפית בתחום הנדל"ן ועוד. באשר להנגשת המידע לציבור הרחב, הוקם אתר בשיתוף עם יחידת "מערך ממשל זמין" של משרד האוצר. האתר קיים בגרסת ביטא (ושמיש). האתר אמור היה לעלות לאוויר בראשית 2017 אך העלתו מתעכבת.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדת היגוי בין-משרדית
מרכיב ההחלטה
הוועדה הוקמה ומתכנסת בעקביות, משנת 2013, בראשותו של פרופ' ירון פלוס, המדען הראשי של המרכז למיפוי ישראל (מפ"י).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
טיוב המידע הקיים והאחדת בסיסי הנתונים הממשלתיים הקיימים, כך שיתאפשר ניתוח משולב באמצעות כלי בינה עסקית
מרכיב ההחלטה
בוצע ע"י חברת "טלדור מערכות מחשוב" שזכתה במכרז בשנת 2012, עם מערכתTrillium. כלים שונים ומבוססי "בינה עסקית" פותחו והותאמו למאגר המטוייב, ובהם כלים לשאילתות מתקדמות, כלים לזיהוי מגמות, פריסת המידע על גבי מפה חכמה, כלים לתרגום המידע כאלפא-נומרי וכיו"ב
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת הצורך והאפשרויות להנגשת נתוני הנדל"ן הממשלתיים לציבור הרחב, רוכשי ומוכרי הדירות, פעילים בענף הנדל"ן ואקדמאים
מרכיב ההחלטה
נבחרה הקמה של אתר חדשני וידידותי למשתמש, בשיתוף עם יחידת "מערך ממשל זמין" של משרד האוצר. האתר עלה לאוויר ביוני 2016.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח כלים דינאמיים לניתוח והצגה של נתוני נדל"ן לצרכי עבודה פנים-ממשלתיים.
מרכיב ההחלטה
פותחו כלים אפשריים לביצוע "ניתוחים מורכבים של נתוני נדל"ן", שהועברו להתנסות ברשויות. בנוסף, פותח אבטיפוס לכלי ניהול ממשלתי לשרשרת הייצור-עד-אכלוס של יחידת דיור.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח מדדים חדשים להערכת הפעילות המשקית בשוק הנדל"ן ובכלל זאת יחסי ביקוש-היצע, שינויי מחירים וכיו"ב.
מרכיב ההחלטה
פותח מדד ראשון של "שכבת שכונות לאומית".
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים