הקמת ועדה בין־משרדית למיפוי האתגרים והפעולות הנדרשות לצורך שימור ומיפוי בתי עלמין יהודיים בתפוצות

מה הוחלט?

החלטת הממשלה 4529, "הקמת ועדה בין־משרדית למיפוי האתגרים והפעולות הנדרשות לצורך שימור ומיפוי בתי עלמין יהודיים בתפוצות", שהתקבלה בממשלה במרץ ,2019 ביקשה להתחיל תהליך מחשבה ועבודה לגבי הטיפול והשימור של כ־10,000 בתי קברות יהודיים הפזורים ברחבי אירופה, מדינות ערב ועוד. רבים מהם אינם מטופחים, מגודרים או משומרים ואף נמצאים בסכנת היעלמות או הרס על ידי פעילים אנטישמיים, או בסכנת בנייה.

מה קורה עם זה?

ההחלטה איננה מיושמת בכלל (0% יישום) עד לכתיבת דוח זה, מעל לשנה לאחר קבלתה, בשל העדרה של הממשלה והתמשכות תהליך הבחירות והקמת הממשלה. זאת למרות שמונה גורם מתכלל הממונה על יישום ההחלטה, והחל תהליך היישום אך הוא לא בא לסיומו.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדה ייעודית למיפוי האתגרים והפעולות הנדרשות על מנת לבחון את המשך הטיפול בבעיית שימור בתי העלמין היהודיים בתפוצות והצעת מתווה
מרכיב ההחלטה
הוועדה אכן הוקמה ואף נפגשה פעם אחת אך בשל העדר הממשלה מסוף 2018 ועד לכתיבת שורות אלו עבודת הוועדה נפסקה ותתחדש עם הקמת הממשלה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
אישור הממצאים על ידי הממשלה הבאה
מרכיב ההחלטה
בהעדר ממשלה, פעילות הוועדה נפסקה.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים