שילוב יעדי הפיתוח של האו״ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה

על בסיס החלטת ממשלה 4631 מיולי 2019

מה הוחלט?

בספטמבר 2015 אימצו מדינות העולם, ובהן ישראל, את "אג'נדה 2030 לפיתוח בר קיימא" של האו"ם. האג'נדה כוללת תוכנית פעולה המורכבת מ־17 יעדים שאותם נדרש להטמיע במדינות החברות, במטרה להוביל להתפתחות עולמית בת קיימא עד ,2030. יעדים אלו מכונים Sustainable Development Goals, או בקיצור SDGs. החלטת ממשלה 4631 לעניין ״שילוב יעדי הפיתוח של האו"ם לשיפור המשילות ותהליכי תכנון אסטרטגי בממשלה״ שהתקבלה ב־14 ביולי 2019 מבקשת לתרגם את אג'נדה 2030 של האו"ם לידי מימוש ולהטמיע את השאיפה ליעדים הגלובליים בעבודתם השוטפת של משרדי הממשלה. בדברי ההסבר להחלטה פורטה חשיבותם של מדדי הפיתוח. בין היתר צוין כי "שפת ה־SDGs מיועדת להעשיר ולטייב את התכנון האסטרטגי הלאומי… שילוב מדדי פיתוח בר קיימא בתשתית התכנון האסטרטגי הקיימת תעשיר אותה ותמצב את ישראל בזירה הבין־לאומית כמדינה מובילה. הצעה זו מייפה את כוחו של המנגנון המוסדי הקיים להמשך התהליך האסטרטגי של הטמעת היעדים, ביצוע מעקב אחריהם ומדידה שלהם ודיווח בארץ ובעולם. קיום המנגנון הנ"ל נחשב למרכיב חיוני להצלחת הטמעת מדדי פיתוח בר קיימא".

מה קורה עם זה?

דוח זה עוקב אחר יישום סעיפי ההחלטה, במטרה לתאר תמונת מצב עדכנית ומפורטת בחלוף כשנתיים וחצי ממועד קבלתה. התמונה שעולה מדוח זה היא כי ההחלטה לא יושמה. מתוך חמישה סעיפים שיועדו לביצוע, סעיף אחד בלבד יושם באופן חלקי (20%) וארבעת סעיפי ההחלטה הנותרים לא יושמו כלל (80%).

נציין כי על אף פניות חוזרות ונשנות למשרד להגנת הסביבה, באשר ליישום החלטת הממשלה, לא התקבל מענה כלשהו מהמשרד. ממשרד החוץ נמסר כי המשרד פעל יחד עם המשרד להגנת הסביבה להעלות את המודעות לנושא בקרב משרדי הממשלה וערך מפגש בין משרדי רחב בשנה הקודמת בו הוצג הנושא וכן פעל פרטנית מול מספר משרדי ממשלה שרצו להתקדם בנושא. במבחן התוצאה, ממשלת ישראל לא הצליחה לפתח מדדי בר קיימא אשר יבטאו את מחויבותה להשגת היעדים הגלובליים.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
קביעת מדדי בר קיימא לכיווני הפעולה האסטרטגיים בהתאם לסטנדרטים הבין־ לאומיים
מרכיב ההחלטה
כיווני הפעולה האסטרטגיים לא נקבעו ולכן לא גובשו על בסיסם מדדי בר קיימא.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
אישור מדדי פיתוח בר קיימא
מרכיב ההחלטה
לא נקבעו מדדי בר קיימא ועל כן לא אושרו.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
יישום כיווני פעולה ובניית מדדים לכיווני פעולה ספציפיים במשרדים
מרכיב ההחלטה
לא נקבעו מדדי בר קיימא ועל כן לא יושמו כיווני פעולה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הטמעת מדדים רלוונטיים עבור משרדים המיישמים את כיווני הפעולה
מרכיב ההחלטה
לא נקבעו מדדי בר קיימא ועל כן לא הוטמעו בתוכנית אסטרטגית.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
דיווח מדי שנה וכן דיווח תקופתי לאו״ם ולגופים אחרים על מידת היישום
מרכיב ההחלטה
השר להגנת הסביבה הציג באו״ם את דוח הטמעת היעדים של ישראל ב־2019. עם זאת, לא הוצג דיווח תקופתי לממשלה מאז קבלת ההחלטה.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים