"רפורמת הקורנפלקס"- רפורמה בתחום ייבוא המזון הרגיל לישראל

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת, בהמשך להחלטות ממשלה קודמות, כי על שרי הבריאות, האוצר, הכלכלה וראש הממשלה להפיץ תזכיר חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) כך שלא ידרש רישום ייבוא מוקדם למזון רגיל וכי יוגדרו דרישות למסמכים ונתונים שיעידו על בטיחות המזון על סמך הצהרת היבואן. במקביל, תוגבר האכיפה על ייבואנים ומשווקים שלא יעמדו בתנאים. ההחלטה למעשה מאמצת עקרונות ייבוא מזון של רשויות בינלאומיות מתקדמות כגון האיחוד האירופי.

מה קורה עם זה?

הרפורמה יצאה לדרך (אמנם באיחור מה ביחס לקבוע בהחלטה) ותהליך ייבוא המזון היבש שונה החל מחודש יולי 2016.  על-פי הרפורמה, בעל תעודת יבואן יעביר הצהרה למערכת ממוחשבת על מוצר מזון לייבוא ועל עמידתו בתקני בריאות, ויקבל אישור ייבוא אוטומטי. כאשר המוצר מגיע לנמל, מציג היבואן את המסמכים, והמוצר משוחרר מהמכס תוך 24 שעות (ללא עיכובים).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
פרסום תזכיר חוק לפקודת בריאות הציבור (מזון), עד יוני 2014 כך שתהיה הכרה בהצהרת יבואן על עמידת המזון הרגיל בדרישות הדין. כולל הגברת האכיפה על יבואנים ומשווקים
מרכיב ההחלטה
תזכיר החוק אושר באיחור, ועבר בפועל כהוראת שעה לפיה שונה תהליך ייבוא המזון היבש החל מיולי 2016. ממועד זה שונה התהליך כך שהמדינה אימצה עקרונות ותקנים בינלאומיים ומכירה בהצהרת יבואן על עמידת המוצרים בתנאי הבריאות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
משרד הבריאות והאוצר יסכמו על משאבים לטובת הגברת הפיקוח והאכיפה.
מרכיב ההחלטה
במסגרת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון 2015) הוקצתה לשירות המזון במשרד הבריאות תוספת של 50 משרות.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר