רפורמת הסייעת השנייה בגני הילדים

התכנית הלאומית של משרדי החינוך והאוצר בשיתוף השלטון המקומי לקידום החינוך בגיל הרך (גילאי 3-4)

מה הוחלט

בקיץ 2011 התעוררה המחאה החברתית על יוקר המחייה במדינה, אשר בעקבותיה הוקמה הוועדה לשינוי חברתי־כלכלי ("ועדת טרכטנברג"). הוועדה המליצה במסגרת הדו"ח שהוציאה תחת ידיה, להקדים את גיל הכניסה של ילדים למערכת החינוך הציבורית, שעמד לפני כן על גיל ארבע, כך שיעמוד על גיל שלוש. המלצה זו אומצה במסגרת החלטת ממשלה שנה לאחר מכן (החלטת הממשלה מס' 4088). הדבר הביא לכך שבשנים האחרונות נקלטו כ־90 אחוז מילדי שנתונים אלו (כ־300 אלף ילדים) בגנים ציבוריים. למרות הוצאתה לפועל של החלטה זו, נותרו קשיים רבים, כאשר העיקרי בהם נעוץ בכך שגני העירייה הכילו תקן של גננת אחת המלווה על־ידי סייעת אחת בלבד, ושתיהן יחד אחראיות על 35 ילדים בממוצע, נתון שאיננו הולם את צרכיהם של פעוטות בגילאי .4-3 ארגונים חברתיים רבים, וכן ארגוני הורים וארגוני גננות, החלו דורשים הכנסתה של סייעת נוספת לגני הילדים העירוניים, תוך הצפת הסוגיה בפאנלים רלוונטיים לנושא, והצגת המצב הרעוע בגני הילדים הציבוריים.

מה קורה עם זה

רפורמת הסייעת השנייה ממשיכה למעשה את התהליך שהחל בשנת 2012 עם יישום החלטת הממשלה על מתן חינוך ציבורי חינם לגילאי .4-3 הרפורמה יצאה לדרכה עם תחילת שנת הלימודים תשע״ו, לאחר אישור הממשלה ובשיתוף פעולה עם המרכז לשלטון מקומי. שר החינוך נפתלי בנט, שר האוצר משה כחלון ויו״ר המרכז לשלטון מקומי, חיים ביבס, הציגו את התכנית להכנסת סייעת שנייה לגני הילדים בגילאי .4-3 על־פי משרד החינוך, תכנית הרפורמה כוללת הגדלה של התקציב בגנים בסך כולל של כ־400 מיליון שקלים. הגדלת התקציב, על־פי משרד החינוך, תאפשר העסקתה של הסייעת השנייה בגני הילדים, בהם לומדים 30 ילדים ומעלה, דבר הנועד להגביר את זמינות הצוות החינוכי לילדים והענקת יחס חם ואישי. זאת ועוד, תגבור הצוות החינוכי יאפשר מתן ביטוי הולם לשונות בין הילדים ומענה לצרכים פיזיים ורגשיים.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הוספת סייעת שנייה לגני הילדים בהם לומדים 30 תלמידים ומעלה
מרכיב ההחלטה
4,600 גני ילדים זכאים לתוספת סייעת שנייה, כשבפועל קיבלו 4,572 גנים את התוספת. יחד עם זאת, יש לא מעט קשיי הטמעה ברפורמה: - נמצא כי הסייעת השנייה איננה נמצאת בימי שישי בגני הילדים, בעוד שהסייעת הראשונה נוכחת. על-פי משרד החינוך, רשויות המעוניינות בסייעת נוספת בימי ו' יתקצבו את גני הילדים ואף יילקח כסף מהורי הילדים. - בפועל הסייעת משמשת מעין עוזרת לסייעת הראשונה ולא לוקחת חלק במערך החינוכי. - תוספת הסייעת השנייה מרחיבה את התופעות השליליות הנגזרות ממבנה ההעסקה הבלתי ישירה של סייעות במערכת החינוך, וכן יצרה פערים בין סייעות המועסקות באופן שונה. - פערים בשעות ההכשרה וההשתלמות של הסייעות השניות ביחס לסייעות הראשונות. - משרד החינוך לא מתקצב סייעת מחליפה לסייעת השנייה. - אף-על-פי שמשרד החינוך התחייב לתקצב עלות גן בו קיימים 30 ילדים, סייעות רבות נאלצו לעזוב עקב שינוי מספר הילדים.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקצאת תקציב להצטיידות ולהעשרת הסביבה
מרכיב ההחלטה
נראה כי רק חלק מן הגנים קיבלו את תקציב ההעשרה במהלך שנת הלימודים הנוכחית (תשע"ו)
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
חלוקה לאשכולות גנים ומינוי ״גננות מובילות״
מרכיב ההחלטה
960 גננות מובילות קיימות תחת אשכולות של אזורי הפיקוח.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
חיזוק התפישה הקהילתית והידוק הקשר בין הצוות החינוכי להורים
מרכיב ההחלטה
על-פי מידע שנאסף מארגונים חברתיים שלקחו חלק במאבק ובהחלת הרפורמה, חיזוק התפישה הקהילתית והידוק הקשר מיושם בהצלחה.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים