רגולציה חכמה יישום המלצות ארגון ה OECD ותיקון החלטת ממשלה

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 4398 מיום 23.12.2018 בנושא "רגולציה חכמה — יישום המלצות ארגון ה־ OECD ותיקון החלטת ממשלה" קבעה בין היתר הגדרה לעקרונות מדיניות רגולציה והטילה על משרד רה"מ, באמצעות האגף למדיניות רגולציה, להיות אמון על בניית התשתיות הממשלתיות לרגולציה איכותית. 

 

 

 

 

מה קורה עם זה?

הדו"ח מראה כי באופן כללי הקמת האגף למדיניות רגולציה במשרד ראש הממשלה ומינויו כמתכלל של יישום החלטה זו, הביא ליישום אפקטיבי בסעיפים הקשורים בהטמעה ו"בחלחול מדיניות" כלפי משרדי הממשלה האחרים.

 

נמצא כי מונתה סמכות מקצועית והוקם מנגנון פנים משרדי במרבית המשרדים, כפי שמורה ההחלטה. עם זאת, נרשם עיכוב דווקא בסעיפים הנוגעים בתחום העיסוק של האגף עצמו.

 

מבין תשעת הסעיפים הרלוונטיים ליישום בעת הזו, ארבעה יושמו (44.5%) וחמישה לא יושמו (55.5%) סעיף אחד נותר ליישום עתידי.

 

ניתן לייחס את יישומם/אי־יישומם של סעיפי ההחלטה לחסמי ומאפשרי הביצוע הנ״ל:

 

גורם מתכלל: הצבעה על גורם מתכלל אחד (עם עדיפות לבעל/ת תפקיד אחד/ת ולא צוות) מוגדרת לרוב
כמאפשרת יישום המביאה לעלייה בפוטנציאל יישום המדיניות. במקרה של הדוח שלפנינו נראה, כי הגורם
המתכלל אכן הביא להטמעת המדיניות בכלל משרדי הממשלה אשר מינו סמכות מקצועית ומנגנון פנים
משרדי לקידום רגולציה מיטבית. באופן מפתיע, דווקא הסעיפים הנוגעים בהנחת תשתיות עבודה עליהם
אמון האגף המתכלל, כגון הקמת תכנית הכשרה ופרסום אינטרנטי של הנחיות לפרסום רגולציה, נותרו
לא מיושמים.

 

 

חוסר תיאום בין משרדי ממשלה: החלטת ממשלה זו הינה מורכבת יחסית ודורשת את גיוסם של מספר
רב של גורמים ליישום. על אף המורכבות, רוב הסעיפים הרוחביים אכן יושמו, אך מנגד נציין כי בסעיפים
הדורשים את התגייסות ארגוני המטה, כגון הנציבות או רשות התקשוב, הדבר מתעכב.

 

 

פורס־מז'ור — משבר הקורונה: ניכר כי משבר הקורונה אשר התפרץ במלוא עוזו במהלך החודשים בהם
נבדקה החלטת ממשלה זו עיכב את היישום לפחות במקרה של סעיף אחד.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
בקרה ממשלתית על שינוי רגולציה בעלי השפעה משקית באמצעות פרסום "מתכונת בקרה" עד ה־ 01.02.19 מתכונת זו תהווה מעין פורמט שבאמצעותה האגף יפרסם ביקורות לדוחות ה־ RIA של משרדי הממשלה השונים
מרכיב ההחלטה
הפורמט לא הועלה לאתר הרגולציה הממשלתי. משיחות בלתי רשמיות של המרכז להעצמת האזרח עם גורמי מקצוע במשרדים השונים עולה כי אין בקרה רשמית ומסודרת של האגף כמפורט בהחלטה
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
פרסום באינטרנט של ההנחיות לפרסום רגולציה על ידי רשות התקשוב עד לתחילת חודש פברואר 2019
מרכיב ההחלטה
טרם פורסם. לדברי האגף למדיניות רגלוציה במשרד רה"מ, הנושא מתעכב בשל קשיים משפטיים וטכניים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הפעלת תוכנית להכשרת רגולטורים ויועצים משפטיים
מרכיב ההחלטה
טרם הוכנה תוכנית כזו. לדברי האגף למדיניות רגלוציה במשרד רה"מ הנושא נמצא בשלבי גיבוש אחרונים והמחזור הראשון ייפתח במחצית השניה של 2020
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות משימה לתכנון הטרנספורמציה הדיגיטלית
מרכיב ההחלטה
לדברי המשרד לשיוויון חברתי, הצוות הוקם, נפגש מספר פעמים בשנה האחרונה והחל בפעילות שוטפת
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת צוות למיפוי ובחינת סוגיות רגולטוריות מערכתיות, כפילות ברגולציה ונושאים נוספים
מרכיב ההחלטה
לדברי האגף למדיניות רגלוציה במשרד רה"מ, הצוות הוקם ובקרוב יגיש המלצותיו לממשלה החדשה
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת סמכות מקצועית בכל משרד בנוגע להשפעת רגולציה חדשה
מרכיב ההחלטה
קיימת סמכות כזו בכל משרד שבו יש מוביל רגולטורי. המובילים ביצעו את תפקידם החדש בעניין תוכנית החומש, ודו“חות שנתיים הוגשו ע“י רוב המשרדים כנדרש ומפורסמים באתר הרגולציה הממשלתי
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת מנגנון פנים־משרדי להדרכת הרגולטורים המשרדיים בשינויי רגולציה
מרכיב ההחלטה
ההוראה בוצעה במשרדים השונים. בחלקם על ידי המוביל הרגולטורי אשר משמש כמעין מנגנון, ובחלקם ע“י ועדה פנים משרדית. סטטוס פרטני בעניין זה צפוי לצאת לציבור עד לסוף חודש יולי 2020
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
קביעת פורמט לריכוז דיווח שנתי לציבור המפרט את יצירת התשתית המשרדית ליצירת רגולציה חכמה
מרכיב ההחלטה
הפורמט טרם הוכן, אך לדברי האגף למדיניות רגלוציה במשרד רה"מ הוא נמצא בשלבי גיבוש אחרונים
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הוצאת דיווח שנתי לציבור על יישום סעיף ה־RIA עד ה־31.3 — בכל אחד ממשרדי הממשלה
מרכיב ההחלטה
בשל משבר הקורנה האגף למדיניות רגלוציה במשרד רה"מ דחה את תאריך היעד עד לסוף חודש יולי ,2020 אך גם עד מועד זה, הדיווח לא פורסם
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים

הרשמה לניוזלטר