קציבת קדנציות לרופאים בכירים

קציבת כהונה בתפקידי ניהול רפואיים בכירים ומנהלי מחלקות במערכת הבריאות הממשלתית

מה הוחלט?

עוד לפני החלטת הממשלה הקימו נציבות שירות המדינה ומשרד הבריאות צוות שיכין מתווה לקראת דיון מול ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) לקציבת קדנציות.

החלטת הממשלה מאוקטובר 2014 אימצה את המתווה שגובש על ידי הממשלה וקבעה כי יש לערוך משא ומתן עם הר"י על בסיסו.

המתווה כלל קציבת הקדנציות של המחזיקים בתפקידים ניהוליים, בהסדרת מנגנון המינוי והרוטציה ובהנהגת מערך הערכת עובד במערכת הרפואה הציבורית.

 

הדו"ח נכתב על ידי גוני בלומנפלד, תחקירנית בפרויקט המוניטור, בהנחיית נועה רוזנפלד, מנהלת תחום ממשל במרכז להעצמת האזרח

מה קורה עם זה?

נכון לפברואר 2018 החלטת הממשלה לא יושמה.

אמנם התקיים משא ומתן אינטנסיבי בין הצדדים, אך משזה הגיע למבוי סתום במאי 2016, פסקו המאמצים לאימוץ מתווה לקציבת קדנציות למנהלים בכירים במערכת הבריאות הציבורית.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
עדכון הממשלה על תוצאות המשא ומתן תוך ארבעה חודשים.
מרכיב ההחלטה
שר הבריאות עודכן בפרטי המשא ומתן.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
הנחיית נציב שירות המדינה לפעול ליישום המתווה, תוך ביצוע השינויים הנדרשים ועדכון התקשי״ר (תקנון שירות המדינה).
מרכיב ההחלטה
בעקבות כישלון המשא ומתן בין המדינה להר"י, לא בוצעו שינויים בתקשי"ר.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
עריכת משא ומתן בין נציבות שירות המדינה, הממונה על השכר ומנכ״ל משרד הבריאות לבין הר״י, על בסיס המתווה שגובש לביצוע השינויים הנדרשים.
מרכיב ההחלטה
התקיים משא ומתן והצדדים הגיעו להסכמות על רוב הנושאים. אך לא לגבי דרישת הר"י לתוספת של כ-250 תקני מנהלי יחידות עבור מנהלי מחלקות שיפנו את תפקידיהם.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
אימוץ המתווה שגיבשו הנציבות ומשרד הבריאות בנוגע לקציבת קדנציות והחלת מנגנון רוטציה לרופאים בתפקידי ניהול בכירים, מנהלי מחלקות ומכונים גדולים במערכת הבריאות הממשלתית.
מרכיב ההחלטה
גובש מתווה שעליו התבסס המשא ומתן בין המדינה לבין הר״י. אך הוא נקלע למבוי סתום בשל מחלוקת על הקצאת תקנים לטובת מנהלי מחלקות ומנהלי מכונים גדולים.
סטטוס היישום
לא יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים