עידוד תהליכי התחדשות עירונית

על בסיס החלטת ממשלה 203 מיום 1.8.2021

מה הוחלט?

החלטת ממשלה מספר 203 עוסקת בהתחדשות עירונית ומנסה לייעל ולתמרץ גורמים שונים בכדי לקדם פרויקטים שכאלה במדינה. לצורך  ההתחדשות העירונית הקצתה המדינה 440 מיליון ש"ח שנועדו לתמרץ רשויות עירוניות להוציא היתרי בנייה על ידי מתן תקציבים לתשתיות תומכות על כל יחידת דיור שתבנה. המדינה חתמה על הסכמי מסגרת עם 11 ערים כאלו, רובן ערים מרכזיות וחזקות.

מה קורה עם זה?

למרות ההצלחה של המדינה בתמרוץ רשויות עירוניות לקדם היתרי בנייה והתחדשות עירונית, לא נפתחו כמעט מכרזים לערים חרדיות, ערביות או ערים שאינן במרכז הארץ. מלבד זאת, המדינה לא חייבה תמהיל ראוי לשימוש בכספי התשתיות התומכות מהסכמי המסגרת ובכך פתחה פתח לבניית פרויקטים קלים וזולים כמו כבישים וחניונים אך לא משמעותיים וחשובים כמו הטמנת קווי חשמל, פארקים או מתנ"סים. לסיכום, התמריצים לקידום התחדשות עירונית אכן עבדו ודווקא לכן ראוי שהמדינה תמשיך לתקצב פרויקטים דומים, אך בצורה שוויונית יותר שפונה לכלל האוכלוסית, תוך מתן דגש על השימוש הנכון בכספי הסכמי המסגרת והקמת תשתיות תומכות.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים