סיוע לעידוד התיירות בעיר טבריה

על בסיס החלטת ממשלה 120 מיום 21.06.2020

מה הוחלט?

העיר טבריה מצויה במחוזה הצפוני של מדינת ישראל על הגדה המערבית של הכינרת, והינה העיר היחידה אשר שוכנת למרגלות חופיה. לעיר רצועת חוף של 7.7 ק"מ.

העיר בעלת פוטנציאל תיירותי גבוה, ובכל־זאת אחוז התפוסה במלונותיה נמוך מאוד ביחס לערי תיירות אחרות בישראל. לעיר מספר רב של משאבים תיירותיים אשר אינם מנוצלים — חדרי מלון, שיעור תפוסה ורמת מחירים.

החלטת ממשלה 120 אשר עניינה "סיוע לעידוד התיירות בעיר טבריה" התקבלה בחודש יוני 2020. בהחלטה נקבע בין היתר, כי יש לפתח ולשדרג תשתיות תיירות בעיר, להקים יחידת תיירות עירונית ושיפור פני העיר, לשקם ולשדרג את מיזם הטיבריום, ולסייע לעסקים קטנים ובינוניים. בחודש יולי לאותה שנה, אף הוקמה השדולה למען העיר טבריה, מטעם חברי כנסת, ראש הועדה הקרואה 1 ובעלי עסקים מתחום התיירות בעיר, למימוש הפוטנציאל התיירותי הגלום בעיר. מטרתם לתכלל תכנית לאומית שתכלול השקעה בתשתיות, סיוע לעסקים ומתן תמריצים לתיירות פנים וחוץ.

מה קורה עם זה?

דוח מעקב זה בודק את סטטוס יישום ההחלטה בחלוף כשנה מקבלתה. מממצאי הדוח עולה כי ההחלטה מיושמת ברובה. כך, מתוך 7 סעיפים שיועדו לביצוע, 3 סעיפים יושמו במלואם (43%), 2 סעיפים יושמו באופן חלקי (28.5%), ו־ 2 סעיפים לא יושמו כלל (28.5%).

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
עידוד, הקמה והרחבה של בתי מלון וחדרי אירוח בעיר טבריה
מרכיב ההחלטה
הסעיף לא יושם כלל, משום היעדר תקציב ממשלתי בשנים 2020 – 2021 .
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
גיבוש תכנית אב לתיירות
מרכיב ההחלטה
מומנו 300 שעות ייעוץ במלואן לעיר טבריה. התכנית מתגבשת בימים אלו וצפויה לקבל אישור (מאי 2021).
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
שיקום מיזם הטיבריום בשנת 2020
מרכיב ההחלטה
עיריית טבריה צפויה להתחיל בפעולות השיקום לאחר שיאושר הסכם פשרה בינה לבין החברה הממשלתית לתיירות וחברת דיסק־אין.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
שיפור פני העיר
מרכיב ההחלטה
הוקצה תקציב בסך 4.5 מלש"ח ) 0.5 פחות מהמצוין בהחלטה(, כאשר שיעור הביצוע התקציבי הינו 100% . בוצעו פעולות לשיפור פני העיר ותוגבר הניקיון באזור התיירות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
פיתוח ושדרוג תשתיות תיירות בעיר
מרכיב ההחלטה
נכון לחודש מאי 2021 , עיריית טבריה מצויה בהליכים לקראת אישור תכנון פארק תיירותי בעיר. לאחר הצגת התכנית, תתקבל הרשאה חתומה על־ידי המשרד
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת יחידת תיירות עירונית
מרכיב ההחלטה
התקציב בסך 15 מלש"ח הוקצה במלואו על־ידי משרד הפנים, אך בשל מגפת הקורונה, לא התאפשר לרשות להוציא אל הפועל את האירועים המתוקצבים במלואם.
סטטוס היישום
יושם חלקית
תמונת מצב עדכנית
סיוע לעסקים קטנים ובינוניים
מרכיב ההחלטה
תקציב בסך 1.9 מלש"ח הוקצה במלואו על ידי משרד הכלכלה והתעשייה בשנת 2020 . ניתן סיוע לכ־ 188 יזמים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים, וכן ייעוץ לקידום עסקים. בנוסף, תוקצבו הפעילויות מאיץ עסקי ופורום נשים חרדיות.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים