מערך הכשרות הממלכתי — ניתוק הזיקה בין משגיחי הכשרות לבין בתי העסק

מה הוחלט?

החלטת ממשלה 3954 מיום 8.7.2018 מטילה על השר לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל, בשיתוף ובהתייעצות עם גורמים רלוונטיים אחרים, להגיש תזכיר חוק אשר יסדיר את ניתוק הזיקה בין משגיחי הכשרות לבין בתי העסק המושגחים וכן, יקבע את תנאי העסקתם של משגיחי הכשרות, תוך 60 ימים ממועד ההחלטה.

 

 

מה קורה עם זה?

החלטת ממשלה 3954,שהתקבלה ביולי 2018, המורה להגיש תזכיר חוק אשר יסדיר את ניתוק הזיקה בין משגיחי הכשרות לבין בתי העסק המושגחים בתוך 60 ימים ממועד ההחלטה, אכן יושמה. 

לבסוף אכן הוגשה הצעת חוק אך נכון למועד כתיבת דוח זה לא הסתיים תהליך החקיקה, בשל הבחירות לכנסת ואי הקמת ממשלה, ולא ניתן פתרון לסוגיה בפועל.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
סעיף א' בהחלטת הממשלה הטיל על המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל להכין תזכיר חוק תוך 60 יום, אשר יביא לידי ביטוי את העקרונות שאימצה הרבנות לניתוק הזיקה בין משגיחי הכשרות לבין בתי העסק המושגחים על ידם.
מרכיב ההחלטה
תזכיר החוק אכן עמד בתאריך היעד שהוצב לו על ידי החלטת הממשלה ופורסם בתאריך ה־ 06.09.2018 אם כי מדובר באיחור משמעותי לתאריך היעד הראשוני שהציב בית המשפט העליון.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים