מיגון חירום בבתי מגורים

התוכנית לקיצור הליכים לבניית ממ"דים ופתרונות מיגון בבתי מגורים

מה הוחלט?

בספטמבר 2014 אושרה "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום" (החלטת ממשלה 2025), במסגרתה, ולאור הביקורת הציבורית שצפה בימי מבצע "צוק איתן" , הוחלט (סעיפים 6-7 להחלטה) על קיצור הליכים לבניית ממ"דים ופתרונות מיגון בבתי מגורים – ראשית בדרום ובהמשך בכלל הארץ.

מה קורה עם זה?

נכון לפברואר 2018 – עדיין את תוכנית. איך זה קרה?


– כשלושה חודשים לאחר שעברה החלטה 2025, הוקפאה עבודת הצוות שהופקד על גיבוש התכנית המעשית להסרת חסמים ולהקלה על בניית ממ"דים ופתרונות מיגון אחרים, מאז שנקבע בדצמבר 2014 כי בראשית 2015 ייערכו בחירות לכנסת ה-20. על כך הדגיש בדיעבד דו"ח מבקר המדינה שלא נמצא מי הורה על הקפאת העבודה ומדוע .

– רק בראשית 2016 ערכו משרד הבינוי והשיכון, החשבת הכללית, רח"ל ופיקוד העורף מספר פגישות בנושא תוכנית המיגון הארצית לצורך גיבוש סדרי עדיפויות למיגון בהתאם למפת האיומים. במקביל, הוגשה בקשה מטעם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון למזכירות הממשלה לדחיית המועד לגיבוש התוכנית ל-1.4.16, בקשה אשר אושרה בפברואר 2016.

– בדצמבר 2016, 15 חודשים לאחר שנתקבלה החלטה 2025, פורסם דו"ח מבקר המדינה (כדו"ח מיוחד) שהדגיש את הכשלים כבר בשלב הצעדים הראשוניים של גיבוש התכנית הארצית. ממצאי המבקר עוררו שוב ביקורת חריפה ותגובות סוערות ("נתניהו השאיר את הגנת העורף ליוזמות אזרחים עצמאיות" ).

– בדיקת "המוניטור" מצאה כי נכון לאוגוסט 2017 הועבר נוסח הצעה להחלטת ממשלה ("מחליטים") למשרדים הרלוונטיים, אך בשל התנגדות אגף תקציבים, הוחלט להכין טיוטה חדשה שלא תכלול את נושא המענקים. מאז נערכו מספר פגישות בין רח"ל (רשות חירום לאומית) לאגף תקציבים, על מנת להכריע בנושא.

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים