מדיניות הממשלה בנושא הגז טבעי

אימוץ עיקרי המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל (דו"ח ועדת צמח)

מה הוחלט?

החלטת הממשלה מאמצת את עיקרי המלצות הועדה אשר עסקה בנושא גז טבעי (ועדת צמח) בכדי להסדיר את משק הגז הטבעי. ההחלטה קובעת את שיעור הגז הטבעי אשר יגיע למשק המקומי מכל מאגר, את כמות הגז אשר ייוצא למדינות אחרות, מה יהיה שיעור המס העתידי שיגבה בתחום ומהן התשתיות הייעודיות שיש לפתח.

מה קורה עם זה?

החלטת הממשלה קבעה את מדיניות הממשלה בנושא שוק הגז הטבעי בשנת 2013. מאז, בחמש השנים האחרונות עברו מספר החלטות ממשלה ששינו אותה, וביטלו חלקים ממנה.
בחינה של ההחלטה בשנת 2015 לימדה כי חלקים נרחבים ממנה לא יושמו, אך יש לסייג כי התגליות והשינויים בשוק הגז הובילו לחוסר וודאות בענף, להתפטרותו של הממונה על ההגבלים העסקיים, לקביעת מתווה הגז ולמעורבות בג"צ בנושא. 
מתוך הסעיפים שלא בוטלו, ניתן לומר כי הרוב יושם: נקבע נוהל מסודר לקבלת אישור ייצוא גז ממאגר, משרד האנרגיה יצא במכרז לפיתוח מאגרים חדשים, התקבלה החלטת ממשלה שהגדירה צעדים אופרטיביים לפיתוח מאגרים קטנים והמדינה מקיימת מו"מ עם מספר מדינות כדי להגיע להסכמים בינלאומיים בתחום הגז הטבעי.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
הקמה ועדה בין-משרדית בראשות משרד האנרגיה ומשרד ראש הממשלה לבחינת חלופות למעורבות ממשלתית בגז טבעי והגשת המלצות לממשלה עד 12.2013.
מרכיב ההחלטה
הועדה בפועל התנהלה כחלק מהועדה להסרת חסמים וקיבלה החלטות ביחד עם הועדה להסרת חסמים. שתי הועדות אוחדו לועדה אחת וקיבלו החלטות ביחד. טרם הוגשו מסקנות הועדה לממשלה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
הקמת ועדה בין-משרדית להסרת חסמים בתחום.
מרכיב ההחלטה
הוקמה ועדה בראשות מנכ"ל רה"מ, שהתכנסה בשנים 2013-2014. היתה מעורבת בכמה החלטות ממשלתיות בנושא, ובגיבוש מדיניות, אך לא פרסמה מסקנות.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
אספקת הגז הטבעי לתעשייה ולמשק.
מרכיב ההחלטה
באפריל 2017 קיבלה הממשלה את החלטה לעידוד המאגרים הקטנים. בדצמבר 2017 אישרה מועצת הנפט את החברות שזכו ברישיונות החדשים לחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
יצירת הסכמים בילטראליים עם מדינות שונות לאספקת גז טבעי.
מרכיב ההחלטה
הסכם הבנות עם הרשות הפלסטינית בוטל, קיים הסכם הבנות עם מצרים, ב-2016 נחתם הסכם ענק עם ירדן, ומתקיימים מגעים עם טורקיה, קפריסין יוון ואיטליה.
סטטוס היישום
יושם

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים