יצירת תחרות בשוק המלט

הסרת חסמים ועידוד התחרות בשוק המלט ועידוד התחרות בשוק הצמנט

מה הוחלט?

החלטת הממשלה קובעת לבצע מספר פעולות על מנת לעודד תחרות בשוק המלט הנשלט ע"י מונופול של חברת "נשר". התחומים בהם עוסקים ההחלטה כוללים פריקת מלט, הובלת מלט, פיקוח על מחירי המלט, ייצור מלט וייבואו. בנוסף, כוללת ההחלטה מספר סעיפים לטיפול בשוק המלט.

מה קורה עם זה?

החלטה זו מיושמת באופן חלקי כאשר החלק המשמעותי ביותר שיושם לא הופיע בהחלטה המקורית (535) וכולל את מכירת מפעל "הרטוב" לשחקן חדש. המכירה הכניסה שחקן חדש לשוק המלט והקטינה את חלקה של חברת "נשר" בשוק. המפעל נמכר. בעקבות ההסכמה למכירה, עברה הממשלה החלטת ממשלה נוספת שמספרה 1960, ובה הקפיאה המדינה את מרבית ההחלטה לתקופה של 5 שנים, החל משנת 2014. חלקים אחרים בהחלטה המקורית, שלא הוקפאו, מיושמים באופן חלקי ביותר נוכח מחלוקת בין משרדי הממשלה השונים וגורמים נוספים הנדרשים ליישום ההחלטה.

סיכום מידע

מרכיב ההחלטה
תמונת מצב עדכנית
סטטוס היישום
תמונת מצב עדכנית
קביעת תמריצים להעלאת התפוקות ורמות השירות בתחום הצמנט.
מרכיב ההחלטה
צפוי להתחיל רק בשנת 2016.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת הטלת פיקוח על מונופול 'תעבורה תפזורת בע"מ' לפי פרק ז' לחוק הפיקוח ע"י וועדת המחירים הבינמשרדית, והגשת המלצותיה בנושא עד נובמבר 2013 לאישור שר התחבורה ושר האוצר
מרכיב ההחלטה
הוועדה אכן דנה בנושא, אך לא הצליחה להגיע להחלטה. לפיכך, המלצותיה בנושא לא הוגשו לשר התחבורה.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
בחינת זמינות של קרקעות המיועדות למחצבות גיר למלט בנגב באחריות הרשות למקרקעי ישראל והרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב והסדרת הסוגיה טענות הקשורות לבעלות על הקרקע.
מרכיב ההחלטה
תחום האחריות הועבר בהסכמה מרשות מקרקעי ישראל למשרד האנרגיה והתשתיות בינואר 2013 (לפני החלטת הממשלה). המשרד לא קידם מגעים עם הגורמים הממשלתיים לבחינת הנושא.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
על מינהל התכנון במשרד הפנים לבחון אפשרות לסימון אתר בצפון הארץ או במרכזה, לצורך הקמת מחצבת גיר למלט.
מרכיב ההחלטה
קיימת תכנית מתאר ארצית (תמ"א / 14 ב') שקדמה להחלטת הממשלה, לפיה סומנו מחצבות ייעודיות במרכז ובצפון.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
תיקון חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965 כך שמפעל לייצור צמנט ומפעל קלינקר יוגדרו כתשתיות לאומיות.
מרכיב ההחלטה
החוק לא תוקן.
סטטוס היישום
לא יושם
תמונת מצב עדכנית
מכירת מפעל הרטוב, שבבעלות "נשר", לשחקן חדש בענף.
מרכיב ההחלטה
במהלך חודש מאי 2015 סוכמה מכירת מפעל הרטוב לחברת 'שמשון' בשווי של 185 מיליון ₪. המפעל נמכר. בנוסף, חברת "נשר" הפחיתה את מחיר המלט בכ-2%, החל מסוף שנת 2014.
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
להבטיח כי רציף 30 בנמל אשדוד יוסיף לתת שירותי נמל למטעני צמנט.
מרכיב ההחלטה
הרציף מוסיף לשמש כרציף ראשי לפריקת מטעני צמנט
סטטוס היישום
יושם
תמונת מצב עדכנית
התחלת תהליך של בחירת מפעיל חדש לרציף 30 נמל אשדוד עד ספטמבר 2013.
מרכיב ההחלטה
חברת "לב-ברון" מוסיפה להפעיל את הרציף. רק בדצמבר 2015 יצאה חברת נמלי ישראל למכרז להרשאה לשימוש בקרקע ברציף 30 לעשר שנים. המכרז עתיד להסתיים במרץ 2016.
סטטוס היישום
יושם חלקית

רוצים לעזור לנו בעבודת המוניטור?

מוזמנים ליצור קשר ולעזור לנו לשפר את הנתונים